W Ministerstwie Gospodarki trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Z odpowiedzi wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poselską (nr DRE-V-0700-12-mf/08 z 3 października 2008 r.) w sprawie nowelizacji wynika, że resort planuje wprowadzić do ustawy wiele rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców.

- Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym przewiduje wprowadzenie nowych usług certyfikacyjnych w zakresie podpisu elektronicznego (np. pieczęć elektroniczna), co pozwoli urzędom i przedsiębiorcom na lepsze dostosowanie rodzaju i ceny stosowanych narzędzi podpisywania i uwierzytelniania - twierdzi Waldemar Pawlak.

Jak dodaje, projekt został oparty na założeniu równoległego wprowadzania nowych rodzajów podpisu elektronicznego (m.in. podpis zaawansowany) oraz usług datownika elektronicznego.

Zmiany te wynikają m.in. z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Będą one także odpowiedzią na oczekiwania ekspertów oraz przedsiębiorców, którzy w ciągu kilku lat obowiązywania ustawy o podpisie elektronicznym wskazywali na konieczność zmian. Prace w zakresie nowelizacji - jak wynika z odpowiedzi Waldemara Pawlaka na interpelację - będą zmierzały do usunięcia usterek dostrzeżonych w toku obowiązywania ustawy.

E-podpis zaawansowany

Jedną z podstawowych zmian wynikających z dyrektyw unijnych jest wprowadzenie nowej definicji podpisu zaawansowanego. Polska ustawa o e-podpisie posługuje się głównie pojęciem podpisu bezpiecznego z kwalifikowanym lub niekwalifikowanym certyfikatem. Dyrektywa z kolei posługuje się pojęciem podpisu zaawansowanego. Należy podkreślić, że nie jest to wyłącznie niezgodność terminologiczna.

Podczas konferencji e-Podpis, e-Faktura, e-Podatki, zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki, zwracał uwagę, że w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie 20 różnych rodzajów podpisów zaawansowanych. Dodał, że w nowelizacji mają się znaleźć takie regulacje, które pozwolą na wybór e-podpisu zaawansowanego w zależności od potrzeb firmy.

Z odpowiedzi Waldemara Pawlaka na interpelację wynika z kolei, że nowa definicja podpisu zaawansowanego umożliwi stosowanie podpisów opartych na kwalifikowanym, jak i zwykłym certyfikacie oraz składanych za pomocą lub bez pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. A zatem firma będzie mogła wybrać e-podpis dostosowany do potrzeb jej kontaktów z administracją.

Zmiana definicji podpisu zaawansowanego pozwoli także na wprowadzenie podpisu osób prawnych (wspomniana pieczęć elektroniczna). Rozwiązanie to jest od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców. Obecnie bowiem e-podpis przypisany jest wyłącznie do osoby fizycznej, co oznacza, że żadna osoba z firmy poza właścicielem e-podpisu nie może go użyć. Nie ma także możliwości podpisu przez firmę. Resort gospodarki zakłada, że e-podpis będzie dalej przypisany do osoby, a pieczęć do firmy.

Co więcej, zdaniem Dariusza Bogdana wprowadzenie pieczęci przyczyni się do upowszechnienia usług, w których wykorzystywany jest e-podpis.

Ważne!

Nowa definicja podpisu zaawansowanego, jaka znalazła się w nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, umożliwi stosowanie podpisów opartych na kwalifikowanym, jak i zwykłym certyfikcie oraz składanych za pomocą lub bez pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. A zatem firma będzie mogła wybrać e-podpis dostosowany do potrzeb jej kontaktów z administracją

Podania i pisma

Z odpowiedzi na interpelację wynika także, że przygotowywane zmiany w prawie spowodują możliwość składania podań lub innych pism w postaci elektronicznej z wykorzystaniem innych rodzajów podpisów elektronicznych niż e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem stronom postępowań, do których stosowane są przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obecnie istnieje już projekt zmiany art. 63 k.p.a, który przewiduje taką możliwość. Podstawowym rodzajem e-podpisu - zgodnie z nim - ma być jednak ciągle e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem.

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.