Jako koalicja polskiego przemysłu energointensywnego i polskiego sektora energetycznego rozumiemy i akceptujemy konieczność walki ze zjawiskiem globalnego ocieplenia. Uważamy za słuszną zarówno globalną redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak i uzasadnioną adaptację do zmian klimatu. Jesteśmy przekonani, że przywództwo europejskie tylko wtedy doprowadzi do globalnego sukcesu, gdy przyjęty przez Unię Europejską system respektować będzie następujące fundamentalne zasady:

skuteczności - to znaczy doprowadzi do redukcji emisji w całym świecie, a nie tylko w Europie;

efektywności - cel redukcyjny winien być osiągnięty możliwie najniższym kosztem, z najmniejszym uszczerbkiem dla rozwoju gospodarczego Unii i jej państw członkowskich;

elastyczności - cel redukcyjny winien być osiągany w tych obszarach i regionach, gdzie jego koszt jest najniższy, w szczególności powinien być możliwy transfer redukcji z obszaru non-ETS do ETS (jednostek ERU- like za pomocą mechanizmu JI-type), czyli tzw. domestic offset. Przy okazji nasuwa się pytanie, dlaczego to, co jest pożądane poza obszarem Unii, tzn. external offset, niedopuszczalne miało by być na jej terenie?

sprawiedliwości - która to zasada jest podstawowa dla całej Unii Europejskiej i łączy reguły zrównoważonego rozwoju z regułami sprawiedliwości społecznej i solidaryzmu europejskiego. Mówi ona, że rozwój naszej generacji nie może się odbywać kosztem przyszłych pokoleń, rozwój państw bogatych nie może się odbywać kosztem państw biedniejszych, a zamożność bogatych nie może być uzyskiwana kosztem ubóstwa biednych (np. power poverty).

Akceptacja tych zasad prowadzi do wniosku, że EU-ETS winien realizować następujące reguły:

• w aukcjach uczestniczyć mogą tylko wytwórcy i producenci z obszaru EU-ETS zobowiązani do redukcji emisji (reguła eliminuje m.in. Sovereign Investment Founds);

• w aukcjach stosuje się zasadę redukcji sprzedaży pro rata z ewentualną wagą zależną od oferowanej ceny (reguła redukuje allowances poverty)

• na aukcjach wprowadza się mechanizm ograniczający nadmierną fluktuację cen uprawnień do emisji (reguła redukuje carbon leakage i ogranicza spekulację);

• w systemie wprowadza się mechanizm elastyczności umożliwiający transfer uprawnień z sektora non-ETS do ETS (reguła optymalizuje koszty redukcji emisji);

• w systemie wprowadza się zasady ograniczające zjawisko zewnętrznego i wewnętrznego carbon leakage (reguła ma utrudniać nieuczciwą konkurencję ze strony państw nieredukujących emisji);

• do systemu wprowadza się mechanizm paliwowo-zależnego benchmarku produk-towego w najszerszym możliwym zakresie, brakujące uprawnienia przedsiębiorstwa kupują na aukcjach (reguła likwiduje szkodliwe zjawiska windfall profit i product surplus);

• aukcje organizuje się na ringach (parkietach) grupujących uczestników o podobnym potencjale ekonomicznym (reguła realizuje zasadę sprawiedliwości).

Te reguły umożliwią osiągnięcie założonego celu przy zoptymalizowanych kosztach gospodarczych i zminimalizowanym koszcie społecznym. A to łącznie daje szansę na końcowy sukces i uniknięcie poważnej recesji.