Tryb postępowania w przypadku zakupu nowego mieszkania lub domu za pośrednictwem dewelopera albo na rynku wtórnym różni się niewiele. W pierwszym przypadku kontrahentem jest deweloper, w drugim - agencja pośrednictwa lub kancelaria prawna. W każdym przypadku ważną stroną transakcji jest bank lub inny kredytodawca.

Rynek pierwotny i wtórny

Gdy wydajemy gotówkę, łatwo możemy ocenić, na co nas, stać. Zupełnie inaczej jest przy kredytowaniu zakupów mieszkania lub domu przez bank. Tutaj kluczowe znaczenie ma, jaką kwotę będziemy w stanie spłacać.

Znając maksymalną kwotę, którą możemy wydatkować, powinniśmy podejmować następne decyzje: kupić mieszkanie lub dom, a może przystąpić do budowy domu.

Jeśli pilnie potrzebujemy własnego lokum, a nie stać nas na sfinansowanie go w docelowym kształcie, możemy najpierw kupić mniejsze mieszkanie (zaciągając np. kredyt na 8-10 lat), by później sprzedać je i z tak zgromadzonym kapitałem przystąpić do realizacji inwestycji docelowej.

Decydując się na zakup przejściowego mieszkania, musimy mieć na względzie nie tylko aktualne uwarunkowania (atrakcyjność lokalizacji, cenę, stan techniczny), ale i prognozować, jak te okoliczności będą kształtowały się w przyszłości, aby w przyszłości nie mieć kłopotów ze sprzedażą mieszkania i by nie straciło ono na wartości.

Gdy stać nas na to, by od razu sfinansować inwestycję w upragnionym standardzie, warto rozważyć plusy i minusy kupna lokum od dewelopera lub podjęcia budowy własnym sumptem.

Mieszkanie u dewelopera

Po analizie oferty banków w zakresie kredytów możemy wytypować bank, w którym zaciągniemy kredyt. Na podstawie ofert wybieramy interesującą nas lokalizację.

U dewelopera poznajemy szczegóły przedsięwzięcia: żądamy aktu własności ziemi, na której wybudowane zostanie mieszkanie, pozwolenia na budowę itd. Umowę przedwstępną zawieramy przed notariuszem i określamy w niej ostateczną cenę, termin zakończenia budowy, harmonogram wnoszenia wpłat oraz sankcje wobec dewelopera za niedotrzymanie terminów.

Potem finalizujemy umowę kredytową i finansujemy przedsięwzięcie zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Po zakończeniu budowy odbieramy inwestycję protokołem zdawczo-odbiorczym, po wcześniejszym usunięciu ewentualnych usterek. Ustalamy termin zawarcia przed notariuszem umowy przenoszącej własność lokalu. Na koniec podpisujemy akt notarialny przenoszący własność lokalu i wnosimy resztę należności.

Na rynku wtórnym

Jeśli planujemy zaciągnąć kredyt, po ustaleniu swojej zdolności kredytowej analizujemy ofertę banków. Przeglądamy oferty, w ostateczności dajemy swoje ogłoszenie, w końcu decydujemy, czy skorzystamy z usług agencji pośrednictwa i ewentualnie zawieramy umowę z agencją.

Potem zawieramy umowę przedwstępną - najlepiej przed notariuszem. Jeśli nie korzystamy z usług agencji pośrednictwa, dla bezpieczeństwa powinniśmy skorzystać z porady prawnika. Załatwiamy formalności związane z kredytem i finalizujemy transakcję u notariusza.