MR we wrześniu zaprezentuje nowy model wspierania eksportu, którego kluczowym elementem będzie Agencja Wspierania Eksportu; jeszcze w tym roku nasi przedsiębiorcy odczują realną zmianę w zakresie wsparcia oferowanego przez administrację publiczną - mówi wiceszef MR Radosław Domagalski.

"Ministerstwo Rozwoju dobiera instrumenty, które tworzą warunki do tego, aby polskie firmy mogły rozwijać się na zagranicznych rynkach. Jednym z kluczowych elementów tego systemu będzie podmiot koordynujący politykę wspierania eksportu i polskich inwestycji zagranicznych. Pracujemy nad tym, aby ta nowa jednostka osiągnęła jak najszybciej pełną zdolność operacyjną" - powiedział wiceminister rozwoju Radosław Domagalski PAP i IAR.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu Agencja Wspierania Eksportu jako narzędzie wykonawcze ma wchodzić w skład systemu Polskiego Funduszu Rozwoju, który powstał w połowie kwietnia na bazie Polskich Inwestycji Rozwojowych. AWE ma powstać w dużej mierze na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jednak jej rola będzie znacznie szersza. Będzie nie tylko przyciągać zagraniczne inwestycje do Polski, ale wspierać też polski eksport, międzynarodową współpracę polskich firm oraz polskie inwestycje za granicą.

Domagalski wyjaśnił, że PAIiIZ musi profesjonalizować swoją działalność w kierunku budowania kompetencji wspierania eksportu, bo obecnie nie ma podmiotu, który całościowo koordynuje politykę eksportową. Dodał, że przekształcenie PAIiIZ nie będzie odbywało się z dnia na dzień, ale będzie to proces bardzo dynamiczny.

"Agencja musi być podmiotem, który koordynuje wszystkie programy operacyjne, misje gospodarcze, projekty wsparcia targów" - wyjaśniał. Dodał, że bardzo ważnym elementem systemu będzie zapewnienie polskim eksporterom i inwestorom instrumentów finansowych.

Wskazał także, że "bardzo ważna jest rola ubezpieczenia inwestycji, tak żeby to działało w bardziej elastycznym modelu ryzyka". Jako instytucję odpowiedzialną za ubezpieczenie, wskazał Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Wszystkie te elementy stworzą system, który będzie powiązany ze sobą instytucjonalnie, zarządczo-organizacyjnie.

"Ważne jest, aby stworzyć zintegrowany system informatyczny zapewniający dostęp do bazy danych i wiedzy. Chodzi o to, aby dostęp do zasobów, którymi dysponuje administracja publiczna, był powszechny. Mówimy o tym wszystkim, co jest istotne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes na rynkach zagranicznych, a więc programy wsparcia, oferty produktowe, kontrahenci czy bariery regulacyjne" - wskazywał. Platforma internetowa ma łączyć te wszystkie informacje, które są w posiadaniu wydziałów promocji handlu i inwestycji, a przedsiębiorca powinien mieć do nich łatwy dostęp" - opisywał wiceszef MR.

Domagalski ocenił, że w dzisiejszym modelu administracji nie ma podmiotu, który byłby dedykowany wsparciu eksportu. "Nie chodzi o to, żeby tworzyć kolejną agencję, która będzie miała budżet i będzie go wydawać. Chodzi o to, żeby stworzyć system, w którym poszczególne jego elementy będą zorientowane na realizację celów, jakim jest zwiększanie polskiego eksportu" - podkreślił.