Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończył już ocenę 494 wniosków o premię na innowacje technologiczne, poinformował bank. Pozytywną opinię otrzymało 279 projektów, z czego 196 otrzyma dotację, podano także.

"O przyznaniu dofinansowania zadecydowała ocena innowacyjności projektów dokonana przez ekspertów branżowych. Przez kilkanaście tygodni organizowaliśmy panele eksperckie, podczas których przedsiębiorcy mogli zaprezentować swoje pomysły. Ponieważ liczba wniosków, które otrzymały pozytywną rekomendację, przekroczyła dostępne środki, o dotacji zadecydowała najwyższa punktacja. Można więc powiedzieć, że dofinansowanie trafi do najlepszych z najlepszych" - powiedziała dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, cytowana w komunikacie.

Dzięki temu, że resort rozwoju wyraził zgodę na 2,5-krotne zwiększenie puli środków, do firm trafi prawie 753 mln zł. Wartość projektów inwestycyjnych, które firmy zrealizują dzięki tym środkom, przekracza 1,7 mld zł, podano także.

"Najwięcej innowacji zostanie zrealizowanych na Podkarpaciu (27), w Małopolsce (26) i na Pomorzu (23). Najmniej, bo zaledwie 3 inwestycje, powstaną w Lubuskiem. Chociaż z Mazowsza napłynęło bardzo dużo wniosków, zostały one zdominowane przez projekty z innych regionów" - powiedziała dyrektor departamentu programów europejskich Anna Gajewska, również cytowana w komunikacie.

Ponieważ "kredyt na innowacje technologiczne" finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), inwestycje, które wpisały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, mogły otrzymać dodatkowe punkty. Najwięcej dofinansowanych projektów pojawiło się w kategorii "Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych" (42). Druga w kolejności jest kategoria "Inteligentne i energooszczędne budownictwo" (30 projektów), a trzecia to "Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego" (22 inwestycje), podano także.

"Firmy, których projekty nie otrzymały dofinansowania lub które nie zdążyły w styczniu złożyć wniosku, mogą spróbować ponownie – 28 lipca br. ruszy kolejny nabór wniosków i potrwa do końca września. 'Kredyt na innowacje technologiczne' jest jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na zastosowania wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w latach 2014-2020 do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro" - podsumowano w komunikacie.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.