Czerwcowe dane GUS dot. sprzedaży oraz produkcji są lepsze niż w poprzednim miesiącu i jest to efektem m.in.: programu 500+ oraz większej liczby dni roboczych i handlowych - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, dobre dane przemawiają za stabilizacją stóp procentowych.

„Mieliśmy lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej, także silniejszą sprzedaż detaliczną. Wydaje się to być powiązane ze wzrostem wynagrodzeń. Wyraźnie widać wzrost popytu ze strony gospodarstw domowych, a to przekłada się powoli na produkcję. Częściowo może to być efekt zwiększenia transferów i pierwszych wypłat (z programu 500+ - przyp.red), częściowo jest to efekt sezonowy” – powiedział PAP Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank.

„Jest to pozytywny sygnał ożywienia po stronie aktywności gospodarczej. Wydaje się on być w miarę trwały, ponieważ tradycyjnie te miesiące nie są miesiącami silnego popytu” – dodał.

Dane są lepsze również w ocenie Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego.

"Po relatywnie słabych majowych wynikach w przemyśle i handlu czerwiec przyniósł ich wyraźną poprawę. Ma to silny związek z liczbą dni roboczych i handlowych, która w czerwcu br. ze względu na brak długich weekendów była większa niż w maju br. i czerwcu ubiegłego roku. Widać jednak także coraz większy wpływ Programu 500+" - napisała w komentarzu.

Jej zdaniem, dane z tego tygodnia są argumentem za stabilizacją stóp procentowych.

"Dzisiejsze dane, w połączeniu z opublikowanymi wczoraj bardzo przyzwoitymi statystykami z rynku pracy, są dla RPP argumentem za stabilizacją stóp procentowych w kolejnych miesiącach" - napisała.

"Nawet jeśli Radę martwi obecnie słabość inwestycji w gospodarce, to jednocześnie oczekiwane jest ich przyspieszenie w dalszej części roku. Biorąc pod uwagę, że Rada nie widzi również zagrożenia dla polskiej gospodarki po stronie procesu związanego z Brexitem, stopy procentowe w Polsce będą utrzymywane na obecnych poziomach przez bardzo długi czas" - dodała.

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 6,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,3 proc. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w czerwcu wzrostu produkcji rdr o 5,7 proc., zaś mdm wzrostu o 6,1 proc.

Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,2 proc. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 3,7 proc., zaś mdm na wzrost o 2,4 proc.

O 14.30 złoty umacnia się - w stosunku do euro jest na poziomie 4,369, a do dolara 3,963.