W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, produkcja budowlano-montażowa spadła za to o 13 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

US podał też, że produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu była o 7,3 proc. wyższa w porównaniu z majem br.

Od stycznia do czerwca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,6 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 11,9 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 1 proc. - poinformował Urząd.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu. Najwyższy - w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 25,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,7 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 18,4 proc., wyrobów tekstylnych – o 17,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17 proc., mebli – o 16,4 proc., wyrobów z metali – o 12,6 proc., napojów – o 10,8 proc, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,5 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 9 działach. Przede wszystkim w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,9 proc. (wobec wzrostu o 17,4 proc. przed rokiem), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4 proc. oraz w produkcji urządzeń elektrycznych – o 3,9 proc.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. niższa o 13 proc. niż przed rokiem, jednak w porównaniu z majem br. była wyższa o 13,4 proc.

GUS podał, że po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była niższa o 13 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,7 proc. w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,9 proc., w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 9,1 proc.

Za to w porównaniu z majem br. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 14,7 proc., w przedsiębiorstwach realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 13,5 proc., a wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 11,5 proc.