Do konsultacji resortowych został właśnie skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To kolejna z części pakietu 100 zmian dla firm, która modyfikuje przepisy m.in. prawa budowlanego czy finansowego.
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie filozofii mniej uciążliwych kontroli firm. Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) zostaną wprowadzone przepisy, które zobowiążą organy kontrolne do sporządzania analizy ryzyka. Dzięki temu kontrole będą prowadzone u tych przedsiębiorców, u których prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest największe.
Wprowadzona zostanie też zasada odpowiedzialności organu za swoje wcześniejsze decyzje dotyczące interpretacji przepisów. Po 1 stycznia 2017 r. (planowana data wejścia w życie zmian), jeśli organ zmieni wykładnię przepisów, nie będzie mógł obciążyć przedsiębiorcy podatkami, karami czy sankcjami administracyjnymi, jeśli ten stosował się do wcześniejszej ugruntowanej praktyki organu lub wydanego przez niego rozstrzygnięcia.
Oprócz tego wprowadzone zostaną ułatwienia m.in. dla firm wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach. Obecnie muszą one przeznaczać 2 proc. wartości opakowań na kampanie edukacyjne. Zgodnie z projektem zwolnione z tego obowiązku zostaną firmy wprowadzające do obrotu nie więcej niż tonę odpadów opakowaniowych rocznie.
Poszerzony zostanie katalog robót budowlanych, na które nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Na przykład firma remontująca lub budująca drogi nie będzie musiała uzyskiwać pozwolenia na budowę zjazdów z tych dróg – wystarczy zgłoszenie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji