Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na 9 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 7 biur, 500 złotych na 1 biuro i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, podała Komisja. KNF obniżyła też kary dla 3 biur ukaranych wcześniej i uchyliła kary dla 2 innych biur.

Kary zostały nałożone za naruszenia obowiązków polegające na:

"- nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r.

- niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia" – czytamy w komunikacie.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar, podano także.

"Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 4 biura i 1800 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie obniżyła wysokość kar z 900 złotych do 500 złotych dla 3 biur, a w przypadku 2 pozostałych biur uchyliła decyzje o karach" - czytamy dalej.