Jak podano w komunikacie spółki, w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku pod warunkiem i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego lecz nie wcześniej niż z dniem 5 października 2024 roku, a w przypadku nieuzyskania zgody KNF-u do tego czasu na wiceprezesa zarządu.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poinformował w komunikacie, że w 9 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza Banku, w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego oraz po dokonaniu oceny odpowiedniości, powołała:

  • z dniem 5 października 2024 roku w skład zarządu bieżącej wspólnej kadencji Pana Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku, pod warunkiem i z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, lecz nie wcześniej niż 5 października 2024 roku, a w przypadku nieuzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego do 5 października 2024 roku, na wiceprezesa, do chwili spełnienia warunku określonego powyżej powierzając Cezaremu Stypułkowskiemu na ten czas kierowanie pracami zarządu,
  • z dniem 10 lipca 2024 roku w skład zarządu bieżącej wspólnej kadencji Roberta Sochackiego na stanowisko wiceprezesa zarządu,
  • z dniem 18 lipca 2024 roku w skład zarządu bieżącej wspólnej kadencji Dagmarę Wojnar na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Kim jest Cezary Stypułkowski?

Jak czytamy w informacji Pekao, Cezary Stypułkowski w latach 2010 – 2024 był prezesem mBanku. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczącego Sekcji Banków Dużych przy ZBP.

"Od 2022 zasiada z międzynarodowej radzie doradców MasterCard. W latach 2006-2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. W latach 2003-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu grupy PZU, a w latach 1991-2003 kierował zarządem Banku Handlowego S.A. w Warszawie. Był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, Europejskiej Radzy Doradców J.P. Morgan, międzynarodowej rady doradczej INSEAD oraz członkiem Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance w Waszyngtonie – organizacji reprezentującej blisko 500 instytucji finansowych. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku" - podano w życiorysie Cezarego Stypułkowskiego.