Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z kluczowych tematów w kontekście współczesnych zagrożeń dla państw i ich obywateli. W rozmowie z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim Szymon Glonek poruszył kwestie związane z bieżącymi wyzwaniami i inicjatywami podejmowanymi przez Polskę w obszarze ochrony cyberprzestrzeni.

Wicepremier Gawkowski podkreślił, jak istotne są takie inicjatywy jak konferencja Cybersec, która gromadzi ekspertów i specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tego typu wydarzenia umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, co jest kluczowe dla budowania skutecznych strategii ochrony przed cyberatakami.

Aktualna sytuacja cyberbezpieczeństwa w Polsce Polska, będąca na "pierwszej linii frontu" w cyberwojnie z Rosją, notuje znaczący wzrost liczby incydentów cybernetycznych. W ostatnim roku liczba ataków wzrosła o 100% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Minister Gawkowski zwrócił uwagę na ataki skierowane na Polską Agencję Prasową oraz podczas meczu Polska-Holandia, co pokazuje, jak realne jest zagrożenie.

Reorganizacja Systemu Cyberbezpieczeństwa Od początku roku wprowadzono reorganizację systemu cyberbezpieczeństwa, co pozwoliło na skuteczniejsze reagowanie na incydenty. Minister podkreślił, że dzięki tym zmianom, Polska mogła sprawnie przejść przez okres przedwyborczy, mimo intensywnych ataków.

Przyszłe wytyczne i wyzwania

Polska prezydencja w Unii Europejskiej będzie kładła duży nacisk na kwestie cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa. Minister Gawkowski wskazał na potrzebę stworzenia efektywnego prawa oraz poprawy koordynacji między krajami członkowskimi UE w zakresie raportowania incydentów cybernetycznych.

Finansowanie i wsparcie

Dużą rolę w budowaniu skutecznych mechanizmów ochrony odgrywają środki finansowe. Minister Gawkowski ogłosił, że fundusze na cybertarczę będą skierowane przede wszystkim do samorządów terytorialnych. Obejmą one ochronę infrastruktury sieciowej, wymianę sprzętu, audyty, szkolenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

mObywatel: nowe funkcje i usługi

W ramach cyber tarczy wprowadzane są nowe funkcje, takie jak usługa "bezpieczeństwo w sieci" dostępna w aplikacji mObywatel. Pozwoli ona na zgłaszanie incydentów oraz dostęp do instrukcji postępowania w sytuacjach krytycznych.