Za nami jubileuszowa 10. edycja konkursu Gwiazdy Bankowości organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną wspólnie z PwC. Dwójka liderów bez zmian. Na podium wskoczył BNP Paribas Bank Polska.

Santander Bank Polska przed ING Bankiem Śląskim i BNP Paribas Bank Polska – to lista zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Gwiazdy Bankowości. Wyniki ogłosiliśmy w trakcie wtorkowej gali w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie (odbyła się już po zamknięciu tego wydania DGP, relację z wydarzenia opublikujemy w jutrzejszym wydaniu).

W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem na podium zaszła jedna zmiana. Nie dotyczy lidera ani wicelidera, ale zdobywcy trzeciego miejsca. Przed rokiem zajmował je mBank. W czołówce nie zmieniła się jeszcze jedna rzecz: minimalna różnica między pierwszym i drugim bankiem była również w ubiegłym roku.

Na topie

Kierowany przez Michała Gajewskiego Santander znalazł się w tym roku na podium w trzech z czterech kategorii, jakie bierzemy pod uwagę w ocenie banków, jednak w żadnym z wąskich zestawień nie był na pierwszym miejscu. Najlepiej poradził sobie w kategoriach gwiazda relacji z klientem, gdzie punktacja zależy od ocen wystawianych właśnie przez osoby, dla których konkretna instytucja jest głównym bankiem, oraz gwiazda finansów, która w syntetyczny sposób opisuje kondycję finansową banków.

ikona lupy />
Zwycięzcy w kategoriach / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

ING Bank Śląski, którego prezesem od wielu lat jest Brunon Bartkiewicz (zapowiedział, że w przyszłym roku odchodzi ze stanowiska), przez wiele lat był niekwestionowanym liderem naszego rankingu. Zmieniło się to w ubiegłym roku, choć – jak już powiedzieliśmy – do najwyższego stopnia podium zabrakło mu niewiele. ING BSK zachowuje pozycję lidera w kategorii obejmującej relacje z klientem.

Filia francuskiego BNP Paribas przed rokiem była jeszcze na czwartym miejscu. Bank, w którym na czele zarządu stoi Przemysław Gdański, mocną pozycję w ogólnym zestawieniu zawdzięcza zwłaszcza konsekwentnemu podejściu do kwestii społecznych i środowiskowych.

Zgodnie z zasadami rankingu DGP 10-proc. wagę w ocenie każdego z banków ma ocena kapituły. W tym roku w odniesieniu do pierwszej trójki pokryła się ona z ostateczną klasyfikacją.

Poniżej szczegóły konkursowych zestawień.

Gwiazda finansów

To kategoria, która zastąpiła trzy dotychczasowe (efektywność, dynamika, stabilność – szczegóły w ramce obok). Zwycięzcą został Bank Pekao, który wyprzedził Santander Bank Polska i ING Bank Śląski.

Numer jeden wyróżniał się przede wszystkim w tej części, która w poprzednich edycjach dotyczyła wzrostu. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o dynamikę wyniku netto oraz, co za tym idzie, zysku na akcję. Spośród banków ujętych w naszym zestawieniu Pekao miał również najwyższą dynamikę depozytów przedsiębiorstw. Wysoko plasował się także, jeśli chodzi o dynamikę depozytów klientów indywidualnych oraz kredytów.

Najsilniejsze punkty zdobywcy drugiej lokaty w tej kategorii dotyczyły efektywności: wskaźnika kosztów do dochodów, przychodów w przeliczeniu na pracownika oraz marży prowizyjnej, ale Santander dobrze wypadł również w przypadku elementów „stabilnościowych” z niemal pełnym zbilansowaniem kredytów i depozytów firm czy wysoką – na tle konkurentów – relacją kredytów do depozytów detalicznych.

Znajdujący się na trzecim miejscu ING BSK do mocnych stron może zaliczyć jakość portfela kredytowego oraz efektywność kosztową.

Gwiazda innowacyjności

Tu o pozycji banku decyduje ocena zgłoszonych przez poszczególne instytucje innowacyjnych produktów, usług bądź rozwiązań, które mają wpływ na ich funkcjonowanie. Spośród 33 innowacji zgłoszonych przez wszystkich uczestników konkursu o 18 można powiedzieć, że wykorzystują sztuczną inteligencję, ale już tylko o 12 – że w chwili wdrożenia miały unikatowy charakter.

Lider w tej kategorii – PKO BP – przedstawił do oceny cztery innowacje: narzędzie do upraszczania tekstów, wyszukiwarkę semantyczną dla doradców w oddziałach, wirtualne targi Pracy w Metaverse oraz usługi dodatkowe w aplikacji IKO i serwisie iPKO. Większość jurorów zwracała uwagę przede wszystkim na pierwszą propozycję – w duchu pracy nad tym, by korzystanie z banków czynić łatwiejszym. Choć kapituła nie była jednogłośna w ocenie. Zwracano uwagę, że część banków o upraszczaniu tekstów umów czy informacji marketingowych mówiła już kilka lat wcześniej.

Zdobywcą drugiego miejsca został BNP Paribas Bank Polska, który zgłosił trzy projekty: nawiązanie współpracy i partnerstwa z Envirly – start-upem oferującym usługi do raportowania pozafinansowego, w tym platformy do raportowania emisyjności przedsiębiorstwa, bramkę płatniczą Axepta z opcją podzielonej płatności i możliwością udostępniania linków płatności w zabezpieczony sposób, a także hipersonalizację oferty oszczędnościowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Na trzeciej lokacie znalazł się VeloBank z pięcioma innowacjami: wdrożeniem nowego systemu zarządzania relacjami z klientami, logowaniem, kodem QR do bankowości internetowej, ale też wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracy doradców obsługujących klientów, którzy zgłosili się po Bezpieczny kredyt 2 proc., platformą edukacyjno-produktową VeloMarket czy narzędziem dla klientów ułatwiającym kontrolę i opłacanie ich rachunków.

Gwiazda relacji z klientem

Tu kolejny raz bezkonkurencyjny okazał się ING Bank Śląski, który wyprzedził Santander Bank Polska (rok wcześniej na trzecim miejscu) oraz Bank Millennium (rok wcześniej tuż za podium). W tej kategorii wynik bazuje na badaniu sondażowym prowadzonym na kilkunastotysięcznej grupie posiadaczy kont bankowych. Ankietowani odpowiadają na 10 pytań dotyczących ich oceny głównego banku.

Wyniki dowodzą, że czołówka naszego sektora, jeśli chodzi o oceny klientów, jest dość stabilna. Choć w dyskusji nad wynikami w trakcie finalnego posiedzenia kapituły padały głosy, że pewien wpływ na wyniki może mieć aktywność reklamowa poszczególnych instytucji.

Podobnie jak rok wcześniej ING BSK znalazł się w pierwszej trójce w odpowiedziach na każde z 10 pytań, siedem razy był nr 1. Dotyczyło to m.in. pytań, w których klienci mieli się zgodzić (lub nie) ze stwierdzeniem „bank nie marnuje mojego czasu” czy „proponuje mi rozwiązania, które ułatwiają mi życie”.

Tam, gdzie Śląski nie zajmował pierwszego miejsca, najwyższe oceny zbierał Santander. Przykładem jest ocena kompetencji pracowników czy odsetek potwierdzeń stwierdzenia „bank skutecznie rozwiązuje moje problemy”.

Millennium trzy razy był na drugim miejscu, dwa razy na trzecim miejscu, wyróżniając się we wspomnianym „rozwiązywaniu problemów” czy w ocenach jakości komunikacji oraz „uczciwego traktowania”.

Gwiazda ESG

W tej kategorii banki wypełniają ankietę składającą się z ponad 40 pytań, szczegółowo ujmujących zarówno kwestie środowiskowe (E – environment), jak i społeczne (S – social) i dotyczące zarządzania (G – governance). W każdym z tych obszarów bierzemy pod uwagę działania w wymiarze wewnętrznym, czyli to, co bank robi we własnym zakresie, w odniesieniu do własnej działalności, oraz zewnętrznym, czyli to, co bank robi w odniesieniu do swoich klientów, dostawców lub lokalnych społeczności. Dodatkowo w obszarze środowiskowym pytania dotyczą każdego z sześciu obszarów wskazanych w Taksonomii UE jako cele środowiskowe.

Można powiedzieć, że walka była wyrównana. Dystans drugiego banku do pierwszego jest niewielki. BNP Paribas okazał się niekwestionowanym zwycięzcą w tej części rankingu, która dotyczyła kwestii środowiskowych (w każdej z sześciu „konkurencji”, jeśli uwzględnić podział na działania wewnętrzne i zewnętrzne, lokował się na pierwszym bądź drugim miejscu). ING BSK był liderem w S i G, które finalnie mają w naszej ocenie nieco mniejsze znaczenie. Santander zawdzięcza tu wysokie miejsce zwłaszcza aktywności w zakresie środowiska. ©℗

Partnerem merytorycznym rankingu Gwiazdy Bankowości jest PwC

Jak powstawał ranking

W skład kapituły wchodzą:

Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny, Dziennik Gazeta Prawna – jako przewodniczący,

Jowita Michalska, prezes, Fundacja Digital University,

Janusz Jankowiak, główny ekonomista, Polska Rada Biznesu,

prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC,

Przemysław Paprotny, partner w PwC, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego,

Łukasz Wilkowicz, redaktor, Dziennik Gazeta Prawna.

Przy tworzeniu rankingu wykorzystywaliśmy trzy źródła informacji. Po pierwsze: dane finansowe i biznesowe banków za lata 2022 i 2023. Audytowane sprawozdania były podstawą do oceny w kategorii „finanse”. Po drugie: dodatkowe ankiety wypełniane przez banki. Chodziło o zaprezentowanie członkom kapituły innowacji wprowadzonych w ostatnim czasie przez poszczególne instytucje oraz o osiągnięcia w dziedzinie ESG. Trzecim źródłem informacji były ankiety prowadzone wśród klientów instytucji finansowych. Klienci oceniali swój bank pierwszego wyboru. W ramach badania w sumie zostało wykorzystanych 12 tys. ankiet.

Kategoria gwiazda finansów zastąpiła trzy dotychczasowe: dynamiki, efektywności i stabilności. Ale wskaźniki, jakie braliśmy pod uwagę, się nie zmieniły. Nie uległa zmianie również ich waga. Przede wszystkim zaś nie zmienił się sposób wyłaniania zwycięzców. W każdym ze wskaźników bank z najlepszym wynikiem otrzymywał 100 pkt, drugie miejsce dawało 90 pkt itd.

W kategorii ESG obowiązywała przyjęta z góry matryca punktacji. Tu finalny wynik był normalizowany w taki sposób, by można go było odnieść do innych kategorii. Podobnie w przypadku relacji z klientem oraz innowacji (w zakończonej właśnie edycji rankingu ta kategoria została przemianowana na „innowacje i technologie”). W tym ostatnim przypadku innowacje były, podobnie jak w latach poprzednich, oceniane przez członków kapituły – z wagą 70 proc. W poprzednich edycjach pozostałą część punktacji w tej kategorii dawały wskaźniki mówiące o udziale klientów bankowości internetowej i mobilnej. Ponieważ tu wszyscy zbliżają się do wysycenia bazy klientowskiej, z tego elementu zrezygnowaliśmy, zastępując go matrycą oceny innowacji uwzględniającą m.in. aspekt innowacyjności, ale też efekty biznesowe czy wpływ na doświadczenie klientowskie (te elementy znajdowały się w ankiecie, jaką wypełniały banki).

W tym roku kapituła wyrównała nieco proporcje w poszczególnych kategoriach, które dawały finalny wynik. Wagi były następujące:

finanse: 30 proc. (trzy kategorie finansowe w poprzednich edycjach miały w sumie wagę 45 proc.),

innowacyjność i technologie: 20 proc. (w miejsce 15 proc. dotychczas),

ESG: 20 proc. (również zmiana w górę o 5 pkt proc.),

relacje z klientami: 20 proc. (także podniesienie wagi o 5 pkt proc.),

10-proc. wagę (bez zmian w porównaniu z wcześniejszymi edycjami rankingu) miała ocena kapituły, która wpływała na ogólny wynik, ale nie na rezultaty w poszczególnych kategoriach.

Ankiety z danymi od banków zbieraliśmy na początku maja. Pod koniec maja odbyło się – zdalnie – posiedzenie kapituły, które zatwierdziło wyniki rankingu (swoje wskazania co do oceny ogólnej oraz przykładów innowacji poszczególni członkowie kapituły przekazywali redakcji i PwC niezależnie od siebie).

Ocenie poddane zostały następujące instytucje: Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Santander Bank Polska oraz VeloBank.

Podobnie jak w roku poprzednim, w kategoriach „finansowych” nie braliśmy pod uwagę banków, które zakończyły ubiegły rok, będąc w programach sanacyjnych: Millennium i VeloBank. Powód: takie instytucje korzystają z pewnych przywilejów, które skutkują poprawą wyników finansowych, jak zwolnienie z konieczności płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych. ©℗

ŁW

Partnerem merytorycznym rankingu jest PwC

Partner Gali

ikona lupy />
Materiały prasowe