Najbliższa niedziela czerwca nie będzie handlowa. Tego dnia sklepy i galerie handlowe nadal pozostaną ustawowo zamknięte. Czynne będą tylko te placówki, których ten zakaz nie obowiązuje. Gdzie mamy szansę zrobić zakupy w najbliższą niedzielę? Które sklepy będą otwarte 16 czerwca?

Czy niedziela, 16 czerwca 2024 r., będzie niedzielą handlową?

Najbliższa niedziela nie będzie niedzielą handlową. Nie zrobimy podczas niej większych zakupów. Nadal obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. Niedziela, 16 czerwca 2024 r., jest bowiem niedzielą niehandlową. Sklepy oraz galerie handlowe będą w ten dzień zamknięte, a przynajmniej zdecydowana większość z nich.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 16 czerwca 2024 r. w placówkach handlowych zakazany:

 • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Jak należy rozumieć "czynności związane z handlem"?

W zapisie art. 3 pkt 2 cytowanej wyżej Ustawy pojawia się określenie "czynności związanych z handlem". W rozumieniu litery prawa za powyższe uznaje się czynności wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, samą jej realizację, a także czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu oraz czynności związane z jego zakończeniem w danym dniu i zamknięciem placówki.

W szczególności jest to przykładowo:

 • przyjmowanie i realizacja zamówień,
 • ekspozycja towaru,
 • usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych,
 • pakowanie
 • brakowanie,
 • przygotowanie kas,
 • rozdział gotówki,
 • przeliczenie i rozliczenie utargu,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • włączenie alarmu.

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można natomiast zaliczyć prac typu:

 • ochrona obiektu,
 • sprzątanie obiektu przez ekipę sprzątającą,
 • prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

Ekspert: "Za przysłowiową ladą może stać także rodzina przedsiębiorcy"

Zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, ale nie tylko.

W niedziele niehandlowe oczywiście obsłużyć nas może w placówce handlowej przedsiębiorca we własnej osobie, który jako właściciel biznesu nie jest objęty ustawowym zakazem handlu. Ponadto w art. 6 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy, przewidziano również możliwość świadczenia czynności związanych z handlem w ramach nieodpłatnej pomocy wobec przedsiębiorcy przez jego małżonka, dzieci, dzieci małżonka, przysposobione dzieci, rodziców, macochę, ojczyma, rodzeństwo, wnuków oraz dziadków, pod warunkiem że nie łączy ich stosunek pracy bądź inna umowa cywilnoprawna – przypomina w rozmowie z Gazetą Prawną adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

Gdzie w niedzielę, 16 czerwca będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Czynne będą także kwiaciarnie. Z obowiązującego zakazu handlu w niedzielę zwolnione są bowiem niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to m.in.:

 • stacji paliw,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • placówek pocztowych,
 • gastronomii,
 • kwiaciarni.

Zakupy będziemy mogli zrobić także w mniejszych sklepach oraz sieciach np. w Żabce, ODIDO, Carrefour Express czy ABC. Ich godziny otwarcia mogą być jednak różne. Najczęściej placówki te są otwarte w niedziele i święta od godziny 10:00 do 18:00, a czasem nawet do 20:00.

Czy w czerwcu 2024 r. będzie niedziela handlowa?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

 • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Ustawodawca przewiduje w aktualnym miesiącu jedną niedzielę handlową. Przypadnie ona za dwa tygodnie, czyli 30 czerwca 2024 r.