Najbliższa majowa niedziela nie będzie handlową. Tego dnia sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Czynne będą tylko te placówki, których ten zakaz nie obowiązuje. Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę? Gdzie mamy szansę zrobić zakupy 12 maja?

Czy niedziela 12 maja 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Najbliższa majowa niedziela nie jest niedzielą handlową. W związku z tym obowiązywać będą ograniczenia w handlu. Niedziela, 12 maja 2024 r. jest bowiem niedzielą niehandlową. Sklepy oraz galerie handlowe będą w ten dzień ustawowo zamknięte.

Gdzie w niedzielę, 12 maja będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Niektóre placówki handlowe mogą być czynne, ponieważ z obowiązującego zakazu są zwolnione niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Ponadto zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 12 maja 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Złamanie zakazu handlu w niedzielę – Kara grzywny do 100 tys. zł!

Warto przypomnieć, że złamanie niedzielnego zakazu handlu może skutkować nie tylko nałożeniem wysokiej grzywny do 100 tys. zł. Zwraca na to uwagę adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM. W rozmowie z Gazetą Prawną wskazuje na kary przewidziane przez Kodeks karny.

Istotne jest to, że ww. ustawa penalizuje czyny przedsiębiorców polegające na naruszeniu zakazu handlu w niedzielę i święta popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie.Oznacza to, że również przedsiębiorca, który zaniechał lektury obowiązujących przepisów, bądź zlecił pracownikowi pracę w niedzielę wskutek błędów organizacyjnych, będzie wypełniał ustawowe znamiona czynu zabronionego i może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł. Nie jest to jedyna kara, jaka może spotkać przedsiębiorców za naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta. Art. 218a Kodeksu karnego przewiduje surowsze kary w postaci kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności dla sprawców, którzy naruszają przedmiotowy zakaz, czyniąc to w sposób złośliwy lub uporczywy – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Czy w maju 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisami wszystkie niedziele maja będą objęte zakazem handlu. Na najbliższą handlową niedzielę będziemy musieli poczekać aż do wakacji, ponieważ przypadnie ona dopiero w przyszłym miesiącu, a dokładnie 30 czerwca. Następna niedziela handlowa tuż przed rokiem szkolnym, czyli 25 sierpnia 2024 r., oczywiście przy założeniu, że do tego czasu przepisy nie zostaną zmienione.