Istnieje wiele aplikacji umożliwiających np. złożenie PIT-37. Podobne mogłyby pozwolić na załatwianie wielu spraw urzędowych. Nowa ustawa nie da takich możliwości.
Wchodzące w życie unijne rozporządzenie eIDAS ma rozruszać rynek usług zaufania w internecie. Chodzi zarówno o to, by przedsiębiorcy korzystali z narzędzi elektronicznych w relacjach między sobą, jak i by ułatwić im w ten sposób kontakt z administracją publiczną. Eksperci ubolewają jednak, że w Polsce efekt ten nie zostanie osiągnięty. Zdaniem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji czy Izby Gospodarki Elektronicznej „e-Commerce Polska” przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw cementuje obecny stan. Zamiast wielu różnych usług i wielu różnych podpisów ograniczamy się do bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz platformy ePUAP, z których Polacy niezbyt chętnie korzystają. Przy miliardach złotych zainwestowanych w informatyzację, 500 tys. profili zaufanych ePUAP nie robi specjalnego wrażenia. Jeszcze mniej Polaków, bo ok. 360 tys., korzysta z bezpiecznego e-podpisu.
Miliony zainteresowanych