Przedsiębiorcy z urzędnikami wspólnie pracują w siedmiu grupach powołanych przez ministra rozwoju. Cel? Informatyzacja państwa. Nieprzypadkowo najwięcej do powiedzenia w tej kwestii mają bankowcy. Udział partnerów biznesowych ma pomóc w wypracowaniu efektywnych ekonomicznie rozwiązań, które będą odpowiadały na zapotrzebowanie społeczne – tłumaczy Justyna Mosoń z resortu rozwoju. Do współpracy zaproszono m.in. Piotra Alickiego i Macieja Wyszoczarskiego z PKO BP, Pawła Widackiego ze Związku Banków Polskich, byłego wiceprezesa PWPW Andrzeja Boguna, a także przedstawicieli First Data Polska, eService czy Gemalto.
Projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski” to międzyresortowa inicjatywa, która ma wyznaczyć główne kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Prace oficjalnie są prowadzone przez połączone resorty cyfryzacji, rozwoju, finansów i zdrowia. W rzeczywistości odpowiada za nie Ministerstwo Rozwoju i to w nim ukonstytuowało się siedem podgrup, które mają wspólnie opracować nowe rozwiązania dla e-tożsamości i e-zdrowia, czyli specjalne elektroniczne dowody i karty zdrowia. Osobne zespoły zajmują się też e-sądami, przyspieszeniem ściągalności podatków, e-daninami i e-świadczenia dla ZUS.
Kluczowym tematem, który przewija się we wszystkich zespołach, jest system uwierzytelniania e-administracji. – Polska jest w takiej sytuacji, że banki posiadają już masowo wdrożone sposoby nadawania i weryfikacji tożsamości. I warto to wykorzystać. Banki mają też opracowane i sprawdzone sposoby dbania o tę tożsamość – opowiada Zbigniew Derdziuk, niegdyś prezes ZUS, a obecnie doradca zarządu mBanku. Nasz rozmówca potwierdza, że w zespołach powołanych przez resort rozwoju znajdują się nie tylko przedstawiciele banków, ale także telekomów i wydawców kart.