Przyszłość Europy, rola rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju gospodarczego, ożywienie sektora finansowego i wpływ instytucji rozwojowych na gospodarkę – to tylko kilka tematów, nad którymi pochylą się uczestnicy VI Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbędzie się między 13 a 15 czerwca w Sopocie. Od pierwszej edycji w 2011 r. dyskusje na EKF koncentrują się na bezpieczeństwie i stabilności m.in. systemu finansowego. Celem kongresu jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach na temat rozwoju i bezpieczeństwa.
Reklama
Corocznie w kongresie uczestniczy ponad 1500 przedstawicieli najwyższych władz europejskich i krajowych instytucji finansowych i nadzorczych, ekspertów z kręgów biznesu, polityki i nauki. W tym roku Sopot odwiedzą m.in. przedstawiciele wszystkich unijnych instytucji nadzorujących rynki finansowe.
– Jedna z głównych osi dyskusji będzie dotyczyła niezmiennie bezpieczeństwa i stabilności polskiego, ale też europejskiego systemu i sektora finansowego. Drugim ważnym tematem będzie wzrost wartości przedsiębiorstw przez umiędzynarodowienie biznesu. Chcemy pokazać, jakie korzyści może nieść start w międzynarodowych przetargach. Polskich firm brakuje np. w dużych przetargach organizowanych przez takie organizacje jak ONZ – wskazuje prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, która jest koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego.
Z tą drugą kwestią mocno związane będą też dyskusje dotyczące wspierania międzynarodowej ekspansji przez umiejętne sięganie po europejskie i światowe fundusze.
Gośćmi tegorocznego kongresu będą m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, Adam Glapiński, kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego i jego obecny szef Marek Belka.
Posiedzenia Europejskiego Kongresu Finansowego zwykle kończą się rekomendacjami ogłaszanymi na zakończenie obrad, w których wskazywane są praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla rozwoju gospodarki Polski i Unii Europejskiej.
Zmiany, które zostały zainicjowane lub nabrały przyspieszenia dzięki sopockim rekomendacjom, to na przykład rozwój rynku listów zastawnych czy dopracowanie polskiego stanowiska w kwestii unii bankowej oraz uporządkowanej likwidacji banków. Rekomendacje z 2015 r. dotyczyły przede wszystkim trendów i zjawisk mających bezpośredni związek z głównym hasłem V edycji kongresu, czyli integracji europejskiej wobec kryzysu bezpieczeństwa.