Przybywa pracy. Stopa bezrobocia według prowadzonego przez GUS badania aktywności ekonomicznej ludności wynosiła w I kw. 7 proc. Rok wcześniej była na poziomie 8,6 proc. Najbardziej spadła wśród osób młodych (15–24 lata) – z 23,3 proc. do 19,6 proc. Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu do 9,5 proc. z 10 proc. miesiąc wcześniej. W kwietniu najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego miał powiat szydłowiecki w okolicach Radomia (30,1 proc.), a najniższą Poznań (2,4 proc.).
Więcej dochodów, mniej nierówności. O 4,3 proc. w ujęciu realnym, do 1386 zł, wzrósł w ub.r. średni miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w Polsce – podał GUS. Wydatki urosły o 2,1 proc., do 1091 zł. Udział wydatków w dochodzie, pierwszy raz odkąd urząd statystyczny prowadzi takie badania, spadł poniżej 80 proc. W ub.r. spadły nierówności dochodowe w naszym kraju – tzw. wskaźnik Giniego wyniósł 32,2 proc. wobec 32,6 proc. rok wcześniej. „Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w piątej grupie kwintylowej (najbogatsze 20 proc. gospodarstw – red.) wyniósł 69,1 proc., a w najniższej 124,0 proc., co oznacza, że gospodarstwa najbiedniejsze były zmuszone korzystać ze swoich oszczędności bądź pożyczek lub kredytów” – zaznacza GUS.
Dochody i wydatki na osobę w gospodarstwie domowym / Dziennik Gazeta Prawna
CIT daje zarobić budżetowi. Po czterech miesiącach tego roku budżet państwa miał 105,4 mld zł dochodów i 116,5 mld zł wydatków. Deficyt wyniósł 11,1 mld zł. Biorąc pod uwagę plan na cały rok, najlepiej szły wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – od stycznia do kwietnia budżet uzyskał z niego 11,4 mld zł, niemal 44 proc. kwoty planowanej na cały rok. Wpływy z nowego podatku od instytucji finansowych wyniosły 725,4 mln zł, z czego kwiecień przyniósł 361,2 mln zł, o 3 mln zł mniej niż marzec.
Pieniądze na spłatę długów. Grecja porozumiała się ze strefą euro w sprawie warunków uruchomienia ponad 10 mld euro kolejnej transzy pomocy dla Aten. Dzięki temu Grecy będą w stanie spłacać zadłużenie, którego termin zapadalności przypada do końca bieżącego roku. Wcześniej grecki parlament uchwalił pakiet podwyżek podatków. Porozumienie nie obejmuje kwestii ewentualnego umorzenia części długów Grecji, czemu sprzeciwiają się Niemcy (chce tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Dyskusja w tej sprawie odbędzie się dopiero w trakcie negocjacji kolejnego pakietu pomocowego, który będzie potrzebny w 2018 r.
Mocny dolar hamuje PKB w USA. Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyniósł w I kw. 0,8 proc. w ujęciu annualizowanym – poinformował Departament Handlu. Dane zostały zrewidowane w górę z 0,5 proc. podawanych w kwietniu, ale były nieco gorsze od prognoz. Amerykańskiej gospodarce szkodzi m.in. mocny dolar, który utrudnia eksport i zmniejsza dochody dużej części firm działających w skali globalnej.