Dyskusja na Forum Gospodarczym Time pokazała, jakie znaczenie dla rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych oraz ich upowszechnienia ma budowa infrastruktury

Jak integrować usługi cyfrowe? Taki był temat rozmowy prowadzonej przez Piotra Kuriatę, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, w której wzięli udział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska, oraz Andrzej Gładki, zastępca dyrektora generalnego Xiaomi (Northeast Region Europe).

Na wstępie Piotr Kuriata ocenił, odnosząc się do infrastruktury kablowej, szerokopasmowej, że jej stan w Polsce nie jest zły, choć oczywiście są białe plamy. W rozwoju pomagają programy unijne i środki publiczne, niezależnie od realizowanych inicjatyw komercyjnych. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji zwrócił natomiast uwagę, że problemem jest stopień wykorzystania infrastruktury, i przywołał tu ostatni raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej z końca 2023 r. Pokazał on m.in., że na tym polu istnieje korelacja wieku i wykształcenia (młodsi i lepiej wykształceni chętniej korzystają z internetu stacjonarnego), poza tym Polacy najczęściej sięgają po raczej proste usługi, do najbardziej zaawansowanych, na jakie stawiają, należy streaming. Otwarte pozostaje zatem pytanie, jak przekonać Polaków do większego wykorzystania infrastruktury szerokopasmowej.

O zaawansowanych możliwościach, jakie stwarzają nowoczesne technologie mówił Andrzej Gładki. Xiaomi realizuje m.in. strategię Human x Car x Home (Człowiek, Samochód, Dom), tworząc ekosystem integrujący różne środowiska. Jak zaznaczył, jest przy tym potrzebny stabilny i wydajny internet. W integracji usług cyfrowych ma pomóc nowy system Xiaomi, HyperOS. Jak zaznaczył Andrzej Gładki, nie zastąpi on Androida w telefonie, lecz jest dodatkową warstwą, która integruje środowiska użytkownika, aby używając smartfona, można było sterować różnymi urządzeniami z jednego miejsca. Taka możliwość została zaszyta w systemie operacyjnym.
Jeśli idzie o infrastrukturę, to w ocenie przedstawiciela Xiaomi gigabitowe łącze powinno być praktycznie w każdym gospodarstwie domowym.

W dyskusji jako przykład zaawansowanego wykorzystania możliwości, jakie stwarza internet, z perspektywy użytkownika, podawano samochody autonomiczne. Mówił o tym Ryszard Hordyński. Infrastruktura pozwalająca na szybki przesył danych, sieć 5G, jest potrzebna choćby ze względu na mnogość czujników wykorzystywanych podczas jazdy. To był obrazowy przykład, gdzie błyskawiczny przesył ogromnej ilości danych ma kluczowe znaczenie. Takich obszarów jest jednak dużo więcej.

Ryszard Hordyński, odnosząc się do niewykorzystywanych możliwości, jakie stwarza szybki dostęp do internetu, postawił diagnozę, że Polacy, którzy jednak raczej chętnie sięgają po nowe rozwiązania, co pokazuje na przykład wykorzystanie aplikacji mObywatel, nie do końca rozumieją to, co już się dzieje, i są niewystarczająco zachęceni do korzystania z nowych usług. W kontekście infrastruktury 5G przedstawiciel Huawei użył pojęcia „falstart”. Jak mówił, oczekiwano, że wprowadzenie tego standardu zmieni rzeczywistość. I tak w jego ocenie się stanie, tylko trzeba poczekać na oparte na 5G wdrożenia przemysłowe. Pokazują to przykłady ze świata.

Przedstawiciel Huawei mówił o tym, jak wiele zmienia się na świecie dzięki rozwojowi infrastruktury telekomunikacyjnej, między innymi właśnie w przemyśle. Mówił także o sektorze Transport Spedycja Logistyka i portach morskich, gdzie różne czynności mogą być wykonywane zdalnie, przez co zwiększa się bezpieczeństwo pracy.
Innym ważnym obszarem, w którym widać znaczenie usług cyfrowych oraz rozwoju infrastruktury, jest energetyka. Ryszard Hordyński zwrócił uwagę na transformację energetyczną w Polsce oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. Mówił w tym kontekście o coraz większej liczbie instalacji prosumenckich. Wyzwaniem pozostaje infrastruktura, planowana przed laty pod określony kierunek przepływu prądu. Gdy intensywnie pracują instalacje prosumenckie, pojawia się problem. W jego rozwiązaniu mogą pomóc magazyny energii, i tu bez usług cyfrowych oraz szybkiego przesyłu danych się nie obejdzie, procesy wspiera sztuczna inteligencja.

Kolejnym obszarem, jaki został przywołany w dyskusji, była ochrona zdrowia. Ryszard Hordyński zwrócił uwagę na znaczenie infrastruktury również w tym kontekście. Pozwala bowiem ona wykonywać diagnostykę na odległość, przesyłać zdjęcia i wyniki badań w czasie rzeczywistym, a w najbardziej zaawansowanym wydaniu wykonywać zabiegi i operacje medyczne na odległość.

Wreszcie duże znaczenie ma edukacja. Stosowane tu narzędzia i rozwiązania, takie jak wirtualna rzeczywistość, będą napędzać zainteresowanie zaawansowanymi usługami cyfrowymi młodego pokolenia.

Z dyskusji wynikało, że pojawia się swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną sprzyjają rozwojowi oraz integracji usług cyfrowych, co podnosi świadomość użytkowników i skłania ich do lepszego wykorzystania nowych możliwości, a tym samym – infrastruktury.

JPO