PARTNER GALI:

Nikos Kalaitzidakis, prezes zarządu i dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska / Inne

Ranking publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony przez prof. Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego i weryfikowany przez Deloitte. Ankieta rozsyłana do firm jest corocznie modyfikowana z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku, zwiększania się liczby firm z poszczególnych branż zaawansowanych w procesach wdrażania rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu, a także uwag i sugestii wyrażanych przez uczestników poprzednich edycji. Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest odpowiednia liczba punktów, w zależności od wagi pytania. W każdym obszarze można zdobyć maksymalnie 100 pkt, co oznacza również, że waga przypisana poszczególnym obszarom jest jednakowa.

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zwróciła uwagę na to, że po raz pierwszy w tym roku w rankingu firmy typowały także cele obejmujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. – Obejmują one pełne spektrum działań człowieka, w tym równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ale też kwestie klimatu i społeczne – wyjaśniła Panek-Owsiańska.

– Wykonaliśmy dużą pracę, ale sporo przed nami jest do zrobienia. Biznes musi odgrywać ważniejszą rolę w zrównoważonym rozwoju i wyznaczać nowe cele. Musimy przestać w końcu dyskutować o filantropii, a zacząć rozmawiać o prawdziwej roli biznesu – powiedziała Irena Pichola, partner i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej w Deloitte.

Sporo do zrobienia ma także administracja publiczna. – Jesteśmy w czołówce, ale nagrody to nie wszystko. Ważna jest codzienna praca, codzienne starania, by kwestie CSR i społecznej odpowiedzialności były w praktyce realizowane – podkreśliła Jacqueline Kacprzak, radca ministra w Ministerstwie Rozwoju.

Uczestnicy debaty, która odbyła się po wręczeniu statuetek, zgodnie przyznali, że choć CSR rozumie coraz większa grupa menedżerów, to praca jeszcze nie jest zakończona. Zrozumienie, że ta odpowiedzialność spada nie tylko na menedżerów CSR, ale na wszystkich, to największe wyzwanie przed CSR w Polsce.

– Najważniejsze, że udało się osiągnąć taki moment, iż wszystko, co wprowadzamy, nie jest narzucane odgórnie. Sporo udaje się zrobić poprzez wspólną edukację. Teraz musimy wymusić podobne rozwiązania na naszych dostawcach. To będzie dla nas teraz najważniejsza sprawa – powiedziała Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji CSR w Grupie Lotos.

Zobacz wywiad z prezesem Coca-Coli Nikos'em Kalitzidakis'em