W erze cyfryzacji, która zmienia nasze codzienne życie w niewyobrażalnym tempie, niezbędne są nowe umiejętności i odpowiednie kompetencje, aby skutecznie przewodzić zmianom i kształtować przyszłość. Europejscy liderzy, którzy chcą budować przewagę konkurencyjną za pomocą nowych technologii, powinni wziąć pod uwagę fakt, że tylko 22% wszystkich stanowisk technologicznych w europejskich firmach zajmują kobiety (wg. analizy McKinsey i Eightfold Talent Intelligence). Jest to zaskakujący wskaźnik w czasach, gdy technologia napędza większość światowych innowacji i rozwoju gospodarczego.

Parytet płci ma niebagatelne znaczenie w rozwoju gospodarczym. Kraje, w których kobiety są wykluczane z różnych branż i marginalizowane przez stereotypy czy różnego typu bariery, takie jak np. luki płacowe, wykazują niższą produktywność. Działając na międzynarodowym rynku technologicznym, Huawei dostrzega znaczenie reprezentacji kobiet i ich pozytywnego wpływu na branżę. Firma jest aktywnym orędownikiem równości płci w sektorze technologicznym, prowadząc cykliczne programy mentoringowe dla studentek, takie jak „School for Female Leadership in the Digital Age”, a także realizując projekty edukacyjne dla dziewczynek w wieku szkolnym, jak na przykład „Kosmos i malina”. W ramach swojej 20-letniej obecności w Polsce Huawei wspiera polskie szkolnictwo i edukację cyfrową, pomagając zwiększyć zainteresowanie i obecność kobiet w STEM.

Era przywództwa kobiet w technologiach

Na przestrzeni lat obserwujemy poprawę sytuacji kobiet w branży technicznej i technologicznej, których liczba rośnie z roku na rok, co wskazuje na to, że jako społeczeństwo zmierzamy we właściwym kierunku.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

Wciąż jednak mamy w tym obszarze wiele do zrobienia. Analiza McKinsey pokazuje, że do 2027 r. w UE może brakować od 1,4 mln do 3,9 mln pracowników w sektorze nowych technologii. Gdyby udział kobiet w branży technologicznej w Europie wzrósł do około 45% do 2027 r., co oznaczałoby dodatkowe 3,9 mln pracowników, wzrost europejskiego PKB wyniósłby nawet 600 mld euro. Innym, kluczowym czynnikiem przynoszącym zarówno korzyści makroekonomiczne, jak i potencjalną poprawę wyników przedsiębiorstw jest zwiększenie liczby kobiet w zarządach. Jak wynika z wieloletnich badań McKinsey, mężczyźni i kobiety przejawiają inne zachowania przywódcze. Style zarządzania częściej obecne u kobiet wzmacniają poczucie odpowiedzialności pracowników oraz przyczyniają się do tworzenia przyjaznego i nastawionego na współpracę środowiska pracy. Z kolei te czynniki wzmacniają motywację pracowników i wspierają skuteczność działania organizacji.

Kobiety na rzecz cyfrowej przyszłości Europy

Aby kobiety zaczęły odgrywać w gospodarce rolę podobną do mężczyzn, kluczowy jest ekosystem, w ramach którego będą realizowane inicjatywy na rzecz zwiększenia aktywizacji zawodowej kobiet oraz ich obecności na wszystkich szczeblach zarządzania. W 2019 r. firma Huawei uruchomiła program „School for Female Leadership in the Digital Age”, który jest częścią konsekwentnego zaangażowania firmy w pogłębianie integracji cyfrowej, a w szczególności zmniejszanie różnic między płciami i tworzenie świata, w którym kobiety są stałym elementem biznesowego ekosystemu na rzecz cyfrowej przyszłości.

Cykliczny, tygodniowy program skierowany jest do wybitnych młodych kobiet zainteresowanych rozwojem w branży nowych technologii - niezależnie od tego, czy reprezentują nauki ścisłe czy humanistyczne - z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów i Ukrainy. Wydarzenie gromadzi ekspertki, menedżerki i mentorki, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas cyklu kursów oraz wykładów. Każda z uczestniczek otrzymuje wsparcie mentorskie oraz zdobywa narzędzia i umiejętności potrzebne do rozwoju w cyfrowych czasach.

Miniona, czwarta edycja programu, odbyła się w hiszpańskiej Walencji i odnotowała rekordową frekwencję - do programu zgłosiło się aż 9000 kandydatek z całej Europy, a grono uznanych ekspertów i ekspertek liczyło ponad 100 osób. Studentki, które zakwalifikowały się do programu, reprezentowały różne dziedziny i dyscypliny naukowe, od biotechnologii po nauki humanistyczne i społeczne. Każda z uczestniczek została wybrana przez niezależne jury i otrzymała pełne stypendium Huawei na udział w inicjatywie. Podczas programu młode liderki miały szansę pogłębić swoją wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, sieci 5G, rozwiązania IoT i transformacja cyfrowa.

Wspierając równość płci od najmłodszych lat

Aby zachęcić więcej kobiet do kariery w dziedzinie nowych technologii konieczne jest przemodelowanie podejścia do nauczania już od wczesnych etapów edukacji. Jak pokazały badania, już sześciolatki żywią przekonanie, jakoby dziewczynki nie interesowały się komputerami, technologią i naukami ścisłymi tak bardzo jak chłopcy. Może mieć to wpływ na to, że wiele dziewcząt już w szkole średniej rezygnuje z kontynuowania nauki w obszarze informatyki i inżynierii, ponieważ uważa, że to dziedziny zainteresowań przeznaczone wyłącznie dla płci męskiej.Prezentując dziewczynkom inspirujące historie kobiet związanych z naukami ścisłymi i technologią, możemy przeciwdziałać utrwalaniu się szkodliwych stereotypów, budując równe szanse do rozwoju dla obu płci od najmłodszych lat.

W 2023 roku wspólnie z Fundacją Zaczytani.org Huawei wydał bajkę edukacyjną „Kosmos i Malina”, stworzoną w nurcie bajkoterapii i przeznaczoną dla dzieci w wieku 9-12 lat, której celem jest budowanie pewności siebie dziewczynek oraz inspirowanie ich do rozwoju i podejmowania ról liderskich w branży technologicznej. Oprócz samej bajki, publikacja zawiera również treści merytoryczne dla rodziców i nauczycieli, które ułatwiają pracę z tekstem i podpowiadają praktyczne sposoby prowadzenia rozmów z dziećmi na temat równości płci oraz budowania w dziewczynkach poczucia sprawczości i wiary w swoje umiejętności i kompetencje w naukach ścisłych.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

Chcąc dotrzeć z tym przesłaniem do jak najszerszego grona odbiorców, firma wydała bajkę wraz materiałami merytorycznymi w dwóch nowych wersjach językowych – angielskiej i ukraińskiej, z myślą o społeczności ukraińskiej w Polsce, chcąc w ten sposób umożliwić dzieciom dostęp do treści edukacyjnych niezależnie od języka, którym posługują się na co dzień.

Huawei wierzy, że obecność kobiet w branży technologicznej jest ważna z wielu powodów. Jak pokazują wyniki wielu badań, różnorodność płci pozytywnie wpływa na wydajność zespołów i potencjał innowacyjny firm technologicznych. Aby osiągnąć takie efekty, konieczne jest wzmocnienie obecności kobiet w sferze nowych technologii i innowacji, która obecnie jest w dużej mierze zdominowana przez mężczyzn. Dlatego ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań w celu zapewnieniainkluzywności tego środowiska.

Czytaj więcej w DGP Kobiety w Biznesie