List ministra nie ma wpływu na decyzje analityków. Czy będą miały dane z polskiej gospodarki? Dziś ocenę Polski opublikuje Moody’s.

Czym są agencje ratingowe

Agencje ratingowe to firmy, które oceniają wiarygodność kredytową różnych podmiotów do regulowania swoich zobowiązań oraz ryzyko ich niewypłacalności. Ocenie mogą podlegać zarówno sam podmiot, jak i emitowane przez niego instrumenty, jak obligacje rządowe i samorządowe, obligacje korporacyjne, polisy ubezpieczeniowe, noty, bony, akcje uprzywilejowane. Agencje w zdecydowanej większości są firmami komercyjnymi, które zarabiają na sporządzaniu ocen.