Mniejsza niż przed rokiem liczba wyrejestrowań i zawieszeń działalności sygnalizuje lepsze oceny perspektyw biznesu.

W styczniu w rejestrze REGON pojawiło się 34,5 tys. nowych podmiotów – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To o prawie 30 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu, ale równocześnie o 3 proc. mniej niż w styczniu ub.r.

Wzrost w porównaniu z grudniem, gdy w większości sektorów aktywność spada, ma charakter sezonowy. Czy spadek w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2023 r. oznacza, że chęć Polaków do prowadzenia biznesu zmalała? Niekoniecznie.

O tym, że perspektywy są widziane nieco lepiej niż przed rokiem, świadczą inne dane: na temat liczby podmiotów wyrejestrowanych oraz tych, których działalność została zawieszona. Wyrejestrowań było 28,5 tys., o 46 proc. więcej niż w ostatnim miesiącu ub.r., ale równocześnie o 5 proc. mniej niż przed rokiem.

Styczeń to zwykle czas największego ruchu, jeśli chodzi o liczbę wyrejestrowań. Przedsiębiorcy podsumowują wyniki z poprzednich 12 miesięcy. Biorą pod uwagę perspektywy rozwoju biznesu, ale też zmieniające się regulacje. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązań podatkowych, które na ogół są modyfikowane z początkiem roku. Znaczące zmiany mieliśmy w ostatnich dwóch latach – na czele z wprowadzeniem Polskiego Ładu, który zlikwidował możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Na początku lat zarówno w 2022, jak i 2023 liczba wyrejestrowanych podmiotów przekraczała 30 tys.

– Wyrejestrowywano działalność, żeby nie płacić podwójnie lub potrójnie składki zdrowotnej – przypomina Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Chodzi o osoby, które np. były na etacie, ale formalnie prowadziły też działalność, co pozwalało im dokonywać zakupów „na fakturę”.

W przypadku zawieszeń prowadzenia działalności styczeń to również zwykle szczyt tego typu decyzji w trakcie roku. Tym razem przybyło 19,3 tys. podmiotów z oficjalnie wstrzymaną działalnością. To ponad dwukrotnie więcej niż w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, ale równocześnie o 13 proc. mniej niż w pierwszych tygodniach 2023 r.

Z początkiem tego roku nie zaczęły obowiązywać regulacje, które tak mocno wpłynęłyby na działalność drobnych przedsiębiorców – to ich jest najwięcej zarówno w ogólnej liczbie podmiotów, jak i wśród zaczynających, zamykających bądź zawieszających działalność.

– Żeby sprawdzić, na ile obecna sytuacja oznacza powrót do normalności, dobrze by było odnieść ją do stycznia 2020 r., okresu, gdy jeszcze nie spodziewano się pandemii – mówi Soroczyński. W pierwszym miesiącu 2020 r. przybyło 18,9 tys. zawieszeń firm. Nowych rejestracji było 35,2 tys., a przypadków wyrejestrowań – 30,7 tys.

Rejestracji było wówczas nieznacznie więcej niż w tym roku. – To w pewnej mierze kwestia demografii. W jej kontekście dużo mówi się o tym, że więcej ludzi opuszcza rynek pracy, odchodząc na emerytury, niż wchodzi po ukończeniu edukacji, ale to samo dotyczy przecież działalności gospodarczej – konstatuje Soroczyński.

Na ile znaczenie ma bieżąca koniunktura? – Sytuacja w różnych branżach jest mocno zróżnicowana. Mamy za sobą okres stagnacji. W niektórych branżach miały miejsce wzrosty, ale inne – powiązane np. z produkcją mebli czy AGD – są na minusie. Biorąc pod uwagę całościową perspektywę, widać, że poprawia się konsumpcja, co dobrze wróży branży handlowej i usługowej – podsumowuje ekspert KIG.

O tym, że warunki prowadzenia działalności nie były w ostatnim czasie łatwe, przekonują dane o upadłościach. Według GUS w całym ubiegłym roku było ich ponad 400, najwięcej od 2020 r. (te statystyki nie obejmują postępowań restrukturyzacyjnych).

– W ubiegłym roku firmy coraz bardziej wydłużały terminy spłaty należności. Bardzo mocno zwiększyły się kwoty zaległości przekazywane m.in. do windykacji specjalistycznym firmom czy ubezpieczycielom, co częściowo wynika z wysokiej inflacji. Szybko rósł odsetek przedsiębiorców, którzy mieli kłopoty z zachowaniem bieżącej płynności. Intensywnie budowali zapasy, a potem nie mogli ich sprzedać z powodu niskiego popytu, ponosząc jednocześnie coraz wyższe koszty działalności: energii, wynagrodzeń czy kredytu – opisuje Amelia Bień, dyrektor departamentu windykacji KUKE. ©℗

Miesięczne zmiany liczby podmiotów w rejestrze REGON / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe