Najbliższa niedziela nie będzie handlową. Na niedzielne zakupy mamy szansę dopiero 28 stycznia, ponieważ to w tym terminie przypada jedyna w tym miesiącu niedziela handlowa, w pozostałe niedziele stycznia obowiązuje ustawowy zakaz handlu. Czy 14 stycznia mamy szansę na zrobienie zakupów? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

Zakaz handlu w niedzielę 14 stycznia 2024 r. : Ustawowe ograniczenia

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w niedzielę, 14 stycznia 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

14 stycznia 2024 r niedziela niehandlowa: Otwarte niektóre placówki

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje pewne wyjątki. Zgodnie z jej treścią zakaz handlu nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Wśród miejsc wyłączony z zakazu są, m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, a także gastronomia – kawiarnie czy cukiernie. Ponadto zakaz ten nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z tym w niedzielę 14 stycznia niektóre lokalne sklepy oraz sieci, m.in. Żabka mogą być czynne. Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać indywidualnie.

Czy w styczniu 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Pierwsza tegoroczna niedziela handlowa przypadnie dopiero za dwa tygodnie, dokładnie 28 stycznia. Natomiast w lutym wszystkie niedziele będą z ustawowym zakazem handlu. Na kolejną handlową niedzielę miłośnicy shoppingu będą musieli poczekać do marca.