Tajlandia należy do państw, w których mile widziani są inwestorzy z całego świata. Na wyjątkowo przyjazną dla zagranicznego biznesu atmosferę składają się liczne zachęty i ulgi dla zakładających oraz przenoszących firmy, a także szeroki zakres wsparcia w prowadzeniu działalności.

Jeśli zastanawiamy się nad rozpoczęciem, rozszerzeniem lub przeniesieniem biznesu do Azji, Tajlandia jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków. Dogodne położenie geograficzne w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej, dostęp do szybko rosnącego rynku w ramach samego kraju (ponad 70 milionów mieszkańców) czy Wspólnoty Gospodarczej ASEAN (Association of South-East Asian Nations - blisko 670 milionów konsumentów z 10 krajów), wysoko wykwalifikowana siła robocza, intensywny rozwój infrastruktury komunikacyjnej, nastawienie na nowoczesne rozwiązania i technologie – to tylko niektóre zalety. Tajlandia ma jednak do zaoferowania przedsiębiorcom o wiele więcej. Liczne rządowe zachęty, a także inicjatywy kierowane do biznesu sprawiają, że inwestowanie tu należy obecnie do najatrakcyjniejszych w Azji.

Zachęty i ulgi

Tajlandia wypracowała efektywny system zachęt dla biznesu, kierowany do branż, które kraj ten uważa za istotne dla swojego rozwoju. Jego wdrażaniem oraz pomocą w uzyskaniu zarówno wiedzy jak i konkretnych zachęt i ulg zajmuje się specjalna agencja rządowa, podlegająca bezpośrednio Premierowi - Board of Investment (Rada ds. Inwestycji, BOI). To właśnie do tej instytucji należy m.in. wskazywanie sektorów działalności promowanej, upoważniającej do ulg podatkowych i innych zachęt inwestycyjnych.

Zachęty podatkowe dla zagranicznych inwestorów w Tajlandii:

 • Zwolnienia / ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Zwolnienia lub obniżenie ceł importowych na maszyny
 • Obniżenie ceł importowych na surowce
 • Zwolnienie z ceł importowych na materiały badawczo-rozwojowe
 • Podwójne odliczenie kosztów transportu, energii elektrycznej i wody
 • 25% odliczenie kosztów instalacji lub budowy obiektów
 • Zwolnienie z cła importowego na surowce wykorzystywane w produkcji przeznaczonej na eksport

Pozapodatkowe zachęty dla zagranicznych inwestorów w Tajlandii:

 • Pozwolenie na 100% udziały podmiotów zagranicznych we własności firmy
 • Pozwolenie na zakup i posiadanie gruntu
 • Ułatwienia w zakresie wiz i pozwoleń na pracę, w tym wiz długoterminowych i rodzinnych
 • Zezwolenie na sprowadzanie do pracy wykwalifikowanych pracowników i ekspertów z zagranicy
 • Brak wymagań dotyczących eksportu
 • Specjalne zezwolenia na pobyt w Tajlandii, w celu badania możliwości inwestycyjnych
 • Zezwolenie na przesyłanie pieniędzy za granicę w obcych walutach

Raj dla przedsiębiorców, rozwój całego kraju

Do najważniejszych korzyści dla firm należy oczywiście zwolnienie z podatku CIT, które można otrzymywać od 3 do nawet 13 lat. Obecnie oferta ta jest kierowana do następujących sektorów:

 • Rolnictwo, produkcja żywności i biotechnologia
 • Branża medyczna
 • Produkcja maszyn i przemysł samochodowy i samochodów elektrycznych
 • Przemysł elektryczny i elektroniczny
 • Przetwórstwo metali i technologia materiałowa
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Sektor użyteczności publicznej
 • Sektor kreatywny
 • Sektor usług o wysokiej wartości

To, jak długo będzie obowiązywało zwolnienie z CIT, zależy przede od kategorii, do której zostanie zaklasyfikowana dana działalność. Najwyższą kategorię (A+) i najdłuższy czas zwolnienia z podatku otrzymają przedsiębiorcy działający w sektorach wysokospecjalizowanego przemysłu wykorzystującego innowacyjne i zaawansowane technologie, a także nowoczesne branże takie jak biotechnologia, nanotechnologia, zaawansowana technologia materiałowa oraz współpracujące z instytutami naukowo-badawczymi.

Dodatkowe zachęty można uzyskać między innymi inwestując w branże które zwiększą konkurencyjność Tajlandii na światowym rynku. Należą do nich sektor badań i rozwoju (R&D), wsparcie dla instytucji naukowo-badawczych, technologicznych lub zarządzających zasobami ludzkimi, zarządzanie własnością intelektualną i opłatami licencyjnymi, branża specjalistycznych szkoleń technologicznych czy firmy zajmujące się designem produktów i opakowań.

Ułatwienia czekają także na firmy, które swoje inwestycje zaplanują w konkretnych regionach i strefach takich jak m.in. Eastern Economic Corridor (EEC), specjalne strefy ekonomiczne, przemysłowe i technologiczne na terenie całego kraju, czy prowincje o najniższym dochodzie na mieszkańca.

Innym kryterium może być korzystny dla rozwoju Tajlandii cel działalności. Z zachęt mogą więc skorzystać inwestorzy, których działania przyczynią się do stymulacji ożywienia gospodarczego, zrównoważonego rozwoju przemysłu, ekspansji na światowych rynkach czy korzyści dla społecznego rozwoju lokalnych społeczności.

Warunki uzyskania zachęt inwestycyjnych

Dzięki działalności BOI, każdy przedsiębiorca może liczyć na indywidualne podejście do swoich planów inwestycyjnych dotyczących Tajlandii. Są jednak ogólne zasady, które obowiązują wszystkich.

Projekty muszą dysponować minimalnym kapitałem inwestycyjnym, zazwyczaj wynoszącym co najmniej 2,1 mln THB (ok 27 tys. EUR, bez kosztów ziemi i kapitału obrotowego).

Inwestycja musi spełniać warunki określone w certyfikacie promocyjnym, takie jak na przykład uzyskanie certyfikatu ISO czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (EIA).

Tajlandia kładzie duży nacisk na to, by zagraniczny kapitał przynosił korzyści społecznościom w miejscach, w których został zainwestowany. Inwestorzy zobowiązani są zatem do wspierania lokalnych organizacji, takich jak spółdzielnie, przedsiębiorstwa socjalne czy instytucje badawcze. Zakres i formy wsparcia są ustalane indywidualnie.

Szansa dla polskich inwestorów

Szeroki zakres sektorów, które mogą liczyć na rządowe wsparcie oraz nacisk na firmy inwestujące w edukację, nowe technologie i kreatywne rozwiązania sprawiają, że Tajlandia stała się szczególnie atrakcyjnym miejscem dla polskich przedsiębiorców.

Obecnie Tajlandia jest trzecim co do wielkości partnerem Polski spośród państw Wspólnoty Gospodarczej ASEAN, po Wietnamie i Malezji. Według danych polskiego GUS obroty handlowe pomiędzy Polską i Tajlandią utrzymują się na wysokim poziomie, a wartość dwustronnej wymiany handlowej w 2021 r. wyniosła 1,566 miliarda dolarów. Ważnym elementem tej współpracy są inwestycje.

Aktualnie największym polskim inwestorem w Tajlandii jest Grupa Mercator Medical, produkująca rękawice medyczne i przemysłowe. Wśród dużych polskich przedsiębiorstw działających w Tajlandii znajdziemy także PCC Rokita (przemysł chemiczny) czy Comarch S.A. (centra obsługowe, informatyka). Biznes znad Wisły jest wysoko ceniony w Tajlandii, przykładem może być chociażby nagroda The Asian Banker Finance Thailand 2021, w kategorii „Best Digital Transformation Implementation in Thailand”, którą Comarch otrzymał za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w systemie bankowym.

Materiały prasowe

Polskie firmy z sukcesem inwestujące w Tajlandii

Nowe technologie i IT, wyroby medyczne, edukacja i wiele innych branż znajduje w Tajlandii świetne warunki rozwoju.

Polscy inwestorzy mogą liczyć na wszechstronną i nieodpłatną pomoc Board of Investment oraz Zagranicznego Biura Handlowego PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu), które od kilku lat działa w Bangkoku (dane kontaktowe do obu instytucji można znaleźć na końcu tego artykułu).

Podstawowe kierunki inwestowania, o jakich myślą polskie firmy to zielona energia, innowacyjne rozwiązania w produkcji i usługach, pozyskiwanie specjalistów i szkolenia kard, czy usprawnienie procesów logistycznych. W Tajlandii takie właśnie inwestycje są w szczególny sposób doceniane i promowane. Ważne są także zalety samego kraju takie jak wysoki standard życia przy jego rozsądnych kosztach, rozbudowany sektor usług (w tym medycznych i edukacyjnych) oraz walory samej Tajlandii takie jak piękna przyroda, fascynująca kultura i otwarte, życzliwe społeczeństwo. Oprócz zdobycia nowego rynku i możliwości ekspansji, możemy zatem uzyskać bardzo korzystne warunki do rozwijania swojego biznesu, oraz miejsce do życia w przyjaznych i komfortowych warunkach.

Pomocne adresy:

Zagraniczne Biuro Handlowe w Bangkoku, PAIH
Kierownik - Norbert Bąk
Singha Complex
1788 New Petchaburi Road, Bangkapi,
Huai Kwang, Bangkok 10310
E-mail:norbert.bak@paih.gov.pl
Thailand Board of Investment (Head Office)
555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand
Tel: +66 2553 8111
Fax: +66 2553 8315
E-mail:head@boi.go.th
www.boi.go.th
Thailand Board of Investment (Frankfurt Office) Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Liebfrauenberg 26,60313 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel: +49 069 9291 230
Fax: +49 069 9291 2320
E-mail:fra@boi.go.thThai Trade Center Warsaw
E-mail:info@ttcw.pl

Artykuł przygotowany przy współpracy z Ambasadą Królestwa Tajlandii