Ani rząd, ani Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie planują podwyżki opłaty paliwowej - powiedział w czwartek wieczorem minister Andrzej Adamczyk.

"Ani rząd, ani ministerstwo infrastruktury nie planuje zmian w opłacie paliwowej. Zaprzeczam, aby rząd przygotowywał się do podwyżki" - powiedział minister.

Wcześniej wiceminister tego resortu Jerzy Szmit mówił, że resort zastanawia się nad podwyżką opłaty paliwowej.

Reklama

"Zastanawiamy się nad konsekwencjami wprowadzenia podwyżek opłaty paliwowej. To może być bardzo poważne źródło dla finansowania KFD. Musimy pamiętać, że wszystkie pieniądze z opłaty paliwowej trafiają do funduszu drogowego i do funduszu kolejowego” - mówił.

MiB oszacował zwiększenie wpływów z tytułu opłaty na 20-40 mld zł w ciągu 10 lat.