Problemy z wykupem papierów emitowanych przez Skarb Państwa mogą się pojawić dopiero w przypadku naprawdę poważnego kryzysu finansowego.

- Zaletami inwestycji w obligacje, jest znacznie mniejsze ryzyko poniesienia strat, jednak w długim okresie dochód z inwestycji w obligacje jest niższy niż dochody z inwestycji giełdowych - mówi Piotr Bielski, ekonomista banku BZ WBK.

Oprocentowanie oferowane na obligacjach jest w ostatnich miesiącach dość atrakcyjne. Emitowane obecnie dziesięciolatki dają w pierwszym roku 6,5 proc., czterolatki 6 proc., trzylatki 5,51 proc. przez pierwsze pół roku, a dwulatki 5,3 proc. W przypadku obligacji trzeba też pamiętać, że tylko te 2-letnie mają stałe oprocentowanie. W przypadku innych papierów stawki mogą się zmieniać w kolejnych latach, zarówno na korzyść jak i niekorzyść kupujących je klientów.

- Oprocentowanie obligacji w najbliższych miesiącach może jeszcze wzrosnąć o około 0,5 proc. Obecnie najlepszą inwestycją wydaje się zakup obligacji trzyletnich, ponieważ odsetki z tych papierów wypłacane są co pół roku i zmieniane jest wtedy również oprocentowanie tych papierów - mówi Maciej Palacz, makler z KBC Securities.

- Obecne stawki są konkurencyjne w porównaniu z lokatami bankowymi, których oprocentowanie rzadko przekracza 6 proc. - mówi Mateusz Ostrowski, analityk Open Finance.

Są dwa sposoby inwestowania z użyciem obligacji: kupno papierów (i zarabianie na odsetkach) i obracanie obligacjami na giełdzie. Do zakupu lub sprzedaży obligacji na rynku wtórnym (giełdowym) niezbędne jest aktywne konto maklerskie. Obligacje na rynku pierwotnym możemy kupić jedynie w momencie ich emisji.

- Kupując obligacje w celu zarobku na ich oprocentowaniu należy pamiętać, że papiery skarbowe mają dość odległe terminy zapadalności: 2, 3, 4 i 10 lat. Wcześniejszy wykup może się wiązać z kosztami w wysokości 1 zł, za każdy papier o wartości 100 zł - dodaje Mateusz Ostrowski.

Pośrednio w rynek obligacji możemy inwestować za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych, w których ofercie są fundusze obligacji. Mogą one inwestować w papiery dłużne na rynku polskim, jak też za granicą. Chociaż tego typu fundusze zaliczane są do bezpiecznych, część z nich może w krótkim lub średnim terminie przynieść stratę. Przede wszystkim wtedy, gdy rosną stopy procentowe, co powoduje spadek cen niektórych rodzajów obligacji.

Bezpieczeństwo związane z funduszem oznacza jednak niższe spodziewane stopy zwrotu. Dlatego przy wyborze funduszy należy szukać funduszy tanich, tak aby opłaty nie nadszarpnęły ewentualnego zysku. Według prognoz GP fundusze obligacji mają szansę zarobić w tym roku ok. 5,5 proc.

JAK TO ZROBIĆ...

Kupno obligacji skarbowych

PROBLEM: Gdzie najkorzystniej kupić obligacje skarbowe?

ROZWIĄZANIE: Najłatwiejszym sposobem kupna obligacji na rynku pierwotnym jest ich zakup za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub www.inteligo.pl. Obligacje można również kupić za pośrednictwem infolinii dzwoniąc pod numer 801 310 210. Osoby, które chciałyby nabyć obligacje tradycyjną drogą, mogą zakupić je w jednym z blisko tysiąca wyznaczonych oddziałów PKO BP oraz we wszystkich punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Płatności za obligacje można dokonać gotówką, przelewem na rachunek bankowy lub środkami uzyskanymi z wykupu obligacji przez Skarb Państwa. Do zakupu obligacji na rynku wtórnym niezbędne jest posiadanie konta maklerskiego, a obligacje można kupić poprzez złożenie zlecenia kupna w biurze maklerskim. Jednak w przypadku zakupu obligacji na giełdzie musimy liczyć się opłatą prowizyjną w wysokości 0,5 proc., na rynku pierwotnym prowizja ta jest dwa razy mniejsza.

Wojciech Iwaniuk

wojciech.iwaniuk@infor.pl