Stanisław Kluza objął stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska; pełni jednocześnie obowiązki prezesa tego banku – poinformował BOŚ w środowym komunikacie.

Stanisław Kluza objął stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska; pełni jednocześnie obowiązki prezesa tego banku – poinformował BOŚ w środowym komunikacie.

Jak podano, w skład zarządu weszła także Anna Milewska, dotychczasowy członek Rady Nadzorczej BOŚ. Ponadto RN BOŚ odwołała ze stanowiska wiceprezesa banku Sławomira Zawadzkiego.

„Od 23 marca zarząd Banku Ochrony Środowiska tworzą: dr Stanisław Kluza, wiceprezes zarządu p.o. prezesa zarządu, Stanisław Kolasiński, wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca prezesa zarządu, Anna Milewska, wiceprezes zarządu, Paweł Pitera, wiceprezes zarządu” – poinformował bank w komunikacie.

Kluza jest doktorem nauk ekonomicznych związanym ze Szkołą Główną Handlową. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce rynku finansowego, analizach makroekonomicznych oraz metodach ilościowych.

W latach 2012–16 zajmował się problematyką rynków finansowych w gospodarczym gabinecie cieni przy Business Centre Club. W latach 2006–11 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję ministra finansów, a w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza podsekretarza stanu w MF. Od 2002 do 2006 r. był związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, gdzie zajmował m.in. stanowiska dyrektora departamentu analiz i głównego ekonomisty.