MF szykuje oferty obligacji denominowanych w obcych walutach. Cel: przyciągnąć nowych inwestorów.
Po raz pierwszy w historii Polski rząd zamierza wyemitować obligacje kierowane na rynek chiński, denominowane w renminbi, walucie zwanej juanem. – Mamy sygnały, że chińskie banki byłyby zainteresowane. To dla nas ważny rynek. Dzięki tej emisji znacząco poszerzyłaby się baza inwestorów kupujących nasze obligacje skarbowe – tłumaczy Piotr Nowak, wiceminister finansów.
Wiceminister nie podaje jeszcze szczegółów, trwają proceduralne i formalne przygotowania emisji. Ale już wiadomo, że dodatkowym bodźcem do sprzedaży obligacji w juanach będzie towarzyszący jej swap – czyli umowa na dostarczenie innej waluty w zamian za zaoferowaną. W tym przypadku dostarczaną walutą ma być euro. Wiceminister Nowak mówi, że przy obecnych warunkach rynkowych rentowność takich obligacji po przeswapowaniu na euro byłaby ujemna – co byłoby dodatkową korzyścią ze sprzedaży papierów zwanych panda bonds.