Ładowanie samochodów elektrycznych ma być równie łatwe, jak dziś tankowanie na stacji benzynowej – zakłada przyjęte przez Radę UE rozporządzenie AFIR. Polski resort klimatu powołuje zespół, który ma opracować zasady bezpieczeństwa dla nowych stacji.

AFIR zobowiązuje kraje UE do intensywnej rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż sieci głównych korytarzy transportowych UE. Do 2025 r. co 60 km w każdym kierunku podróży mają być rozmieszczone przeznaczone dla samochodów osobowych i dostawczych ogólnodostępne strefy ładowania o mocy co najmniej 400 kW. W kolejnych latach moc ma rosnąć. Jak policzyło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, konsekwencją realizacji rozporządzenia powinien być w Polsce prawie pięciokrotny wzrost łącznej mocy ogólnodostępnych stacji ładowania, i to w niecałe trzy lata. Rozporządzenie dotyczy również rozmieszczenia stacji tankowania wodoru.

Planem rozmieszczenia infrastruktury ładowania zgodnie z unijnym rozporządzeniem zajął się na ostatnim posiedzeniu Komitet Sterujący Programu Rozwoju Elektromobilności. Przy okazji pojawił się temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, w których są stacje ładowania elektryków. Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zapowiedział powołanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa infrastruktury ładowania.

– Chciałbym, aby efektem naszych prac było opracowanie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego infrastruktury ładowania z uwzględnieniem otoczenia prawnego w budynkach wielorodzinnych i użytkowych – mówił na spotkaniu minister Zyska.

Wraz z rozwojem elektrycznej floty pojazdów temat ochrony przeciwpożarowej nabiera coraz większego znaczenia. Pojawiają się protesty przeciwko ładowaniu aut elektrycznych w budynkach wielorodzinnych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wraz ze strażą pożarną i z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej pracują nad zasadami postępowania w przypadku pożaru auta elektrycznego i opracowaniem wymagań przeciwpożarowych dla infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz garażowania tego typu samochodów w budynkach.©℗