Maciej Krzysztoszek dodał, że przed decyzją o zawieszeniu SKOKu Polska nie zgłosił się żaden bank, ani inny SKOK, który byłby skłonny przejąć tę kasę.

Swoje oszczędności w SKOKu Polska ma 15 tysięcy 800 członków. Maciej Krzysztoszek zapowiada, że zgodnie z ustawą te pieniądze wypłaci Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu 20 dni roboczych. Depozyty są gwarantowane do równowartości 100 tysięcy euro. Maciej Krzysztoszek dodał, że BFG poda na swojej stronie internetowej, który bank będzie realizował wypłaty. Wówczas do placówki tego banku należy się zgłosić z dowodem osobistym.

Wartość depozytów zgromadzonych na kontach SKOK Polska wynosi prawie 173 miliony złotych.