Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKOK Polska i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Maciej Krzysztoszek z KNF powiedział IAR, że powodem decyzji była zła sytuacja finansowa SKOKu. Wynikało to między innymi z faktu, że udzielone kredyty nie były terminowo, albo w ogóle. W rezultacie spółka miała ujemne fundusze własne (minus 92 miliony złotych) i wykazywała bieżącą stratę w wysokości ponad 46 milionów.

Maciej Krzysztoszek dodał, że przed decyzją o zawieszeniu SKOKu Polska nie zgłosił się żaden bank, ani inny SKOK, który byłby skłonny przejąć tę kasę.

Swoje oszczędności w SKOKu Polska ma 15 tysięcy 800 członków. Maciej Krzysztoszek zapowiada, że zgodnie z ustawą te pieniądze wypłaci Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu 20 dni roboczych. Depozyty są gwarantowane do równowartości 100 tysięcy euro. Maciej Krzysztoszek dodał, że BFG poda na swojej stronie internetowej, który bank będzie realizował wypłaty. Wówczas do placówki tego banku należy się zgłosić z dowodem osobistym.

Wartość depozytów zgromadzonych na kontach SKOK Polska wynosi prawie 173 miliony złotych.