"MF informuje, że poszczególne ministerstwa nie zrealizowały wydatków w 2015 r. na kwotę ok. 5 mld zł w stosunku do założonych w znowelizowanej ustawie budżetowej (są to tzw. naturalne oszczędności wydatkowe)" - napisano w komunikacie MF.

"W połączeniu z niewielką poprawą dynamiki wpływów podatkowych, która wystąpiła w grudniu, można stwierdzić, że deficyt budżetu państwa za 2015 r. nie przekroczy 44 mld zł, czyli mniej niż pierwszy szacunek podany w komunikacie 26 stycznia 2015 r. Szczegółowe dane dotyczące całego sektora finansów publicznych zostaną opublikowane w kwietniu br." - dodano.

MF podał, że poziom deficytu budżetu w 2015 r. pozwala szacować deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora finansów publicznych w ujęciu Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA’2010) na poziomie poniżej 3 proc. PKB.

W połowie grudnia 2015 roku Sejm znowelizował budżet na 2015 rok, zwiększając deficyt o 3,9 mld zł do poziomu 49,98 mld zł.

W komunikacie z 26 stycznia resort finansów informował, że według wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu za 2015 r. deficyt budżetu państwa nie przekroczy kwoty 47 mld zł.(PAP)