Marcin Żydek z delegatury UOKiK w Krakowie powiedział, że od 2013 roku przedsiębiorcy wspólnie wpłynęli na wyniki ośmiu przetargów na dostawy pieczywa. Przetargi były organizowane na potrzeby palcówek służby zdrowia, pomocy społecznej i oświaty, a także jednostek wojskowych i służby więziennej.

Marcin Żydek wyjaśnia, że uczestnicy zmowy stosowali tak zwany mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Firmy składały różne oferty, a jeśli po ich otwarciu były one dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca rezygnował z zawarcia umowy z usługodawcą. Oznaczało to wybranie oferty drugiego z uczestników zmowy, czyli droższej od wybranej pierwotnie.

Na przedsiębiorców nałożono karę o łącznej wysokości ponad 130 tysięcy złotych. Decyzja UOKiKu nie jest ostateczna i firmy mogą się od niej odwołać do sądu.