Rozwój przemysłu i większe zaangażowanie nauki w gospodarkę. To główne założenia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którym zajmie się jutro rząd.
Wicepremier, Mateusz Morawiecki powiedział podczas konferencji „Ryzyka i Trendy 2016”, że celem jest przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce.

Rząd w ramach tego planu chce wzmocnić wytwórczość. Chodzi między innymi o przemysł lotniczy, motoryzacyjny, pojazdów szynowych czy stoczniowy. Administracja chce stworzyć dogodne warunki do rozwoju tych gałęzi gospodarki.

Minister zapowiedział też ułatwienie warunków do prowadzenia firm. Wsparcie przedsiębiorczości i większa współpraca z naukowcami to, według wicepremiera, jeden z priorytetów rządu.

Mateusz Morawiecki dodał także, że potrzebne jest wsparcie dla polskiego eksportu. W programie, według wicepremiera nie zabraknie też elementów solidarności społecznej.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu ministrowie zajmą się zmianami w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego oraz Kartą Nauczyciela.