Definicja franczyzy w projekcie podatku od sprzedaży zostanie oparta nie tylko na znaku towarowym, ale też na powiązaniach kapitałowych. Jeśli podatek będzie liniowy, zostanie zwiększona kwota wolna od podatku – poinformował w czwartek w Sejmie minister w KPRM, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

„Potwierdzam, że rozmowy były bardzo konstruktywne. Przede wszystkim to, że uzgodniliśmy zapis o franczyzie tak, aby tylko i wyłącznie znak nie był sposobem na powiązanie całej sieci sklepów w jeden podmiot gospodarczy i z tego miałby być liczony podatek – to oczywiście jest nieodpowiedni zapis i tu deklarujemy, że franczyza to jest znak razem z powiązaniem kapitałowym. I dopiero wtedy można traktować to jako jeden podmiot” – powiedział Kowalczyk po rozmowach z protestującymi przed Sejmem środowiskami handlowymi.

„Kolejna rzecz, którą potwierdzam, to problem zwiększenia kwoty wolnej – ale to też zależy od tego czy ostatecznie projekt będzie miał kształt podatku progresywnego o kilku progach czy jednak podatku liniowego – wtedy oczywiście to jest jeden próg, ale znacznie wyższa kwota wolna. Ta niewiadoma wynika z tego, że KE już zgłosiła zapytania do nas i my na te pytania będziemy odpowiadać i zobaczymy jaka będzie też reakcja i zrozumienie KE” – dodał.

„Kolejne dwa zapisy to jest oczywiście zaliczenie kosztu tego podatku do kosztów uzyskania przychodu, czyli tak naprawdę odjęcie od postawy opodatkowania. I uzgodniliśmy, że jednak sobota będzie tak jak każdy inny dzień pracy, natomiast zastanowimy się jeszcze nad sensownością specjalnego opodatkowania handlu w niedzielę” – powiedział Kowalczyk
Minister zaznaczył, że nowy projekt ustawy zostanie zaprezentowany po uzyskaniu opinii Rady Dialogu Społecznego.

„Poczekamy co najmniej do 18 lutego, ze względu na to, że ten projekt został skierowany do Rady Dialogu Społecznego. Czekamy na opinię Rady i po uzyskaniu tej opinii i uwzględnieniu tych dziś uzgodnionych uwag i porozumienia zaprezentujemy projekt, który najpierw zaprezentujemy zainteresowanym stronom. Jeśli będzie akceptacja, wtedy ten projekt pójdzie do prac formalnych, legislacyjnych” – powiedział.

PROJEKT USTAWY

Zgodnie z postanowieniami projektu ustawy z dnia 2 lutego podatek od sprzedaży detalicznej miałby być podatkiem progresywnym ze stawką 0,7 proc. obciążającą przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln złotych oraz stawką 1,3 proc. od nadwyżki przychodu ponad 300 mln złotych w tym miesiącu.

Ponadto wyższe stawki podatku mają obowiązywać od przychodu osiągniętego w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (odnosić się będzie do tych sprzedawców detalicznych, którzy na mocy przepisów będą prowadzili sprzedaż w takie dni). Dla przychodu do wysokości 300 mln zł w tym miesiącu stawka podatku będzie wynosić 1,3 proc., natomiast dla nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł – 1,9 proc.

Zgodnie z projektem w przypadku sieci handlowych podatek jest obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców

Projekt przewiduje przedmiotowe zwolnienie podatkowe – podatnicy, których obrót nie przekroczy w miesiącu kwoty 1,5 mln złotych, będą zwolnieni z podatku i nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych. Natomiast podatnicy, których przychody przekroczą tę kwotę, będą opodatkowani tylko w zakresie nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej powyżej niej. Zwolnieniu podlegać też będzie przychód aptek ze sprzedaży określonych w projekcie leków i wyrobów medycznych objętych refundacją ze środków publicznych.