Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził, że reklamy spółki Vivus Finance, zgodnie z którymi konsument otrzyma pożyczkę w 15 minut, wprowadzały w błąd, podał Urząd.
Reklama

W toku postępowania Urząd dokonał analizy reklam przedsiębiorcy (m.in. telewizyjnych, internetowych, ulotek), które były emitowane od 1 listopada 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.
UOKiK ustalił, że reklamy oferowanych przez spółkę pożyczek zawierały obietnicę, że klient otrzyma pieniądze w ciągu 15 minut, jednak nie informowały, że czas ten jest liczony od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki.

"Tymczasem w opinii Urzędu reklama zawierająca takiego rodzaju zapewnienia powinna precyzyjnie wskazywać, od jakiego momentu pożyczkodawca deklaruje dostarczenie pieniędzy na konto konsumenta. Poprzez pominięcie istotnej informacji o ofercie, reklama spółki Vivus Finance wprowadzała konsumentów w błąd i mogła skłonić ich do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, czego nie zrobiliby, dysponując rzetelną wiedzą. Przypominamy, że wprowadzanie konsumentów w błąd jest niezgodną z prawem nieuczciwą praktyką rynkową"- czytamy w komunikacie.

Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nakazał jej publikację oświadczenia informującego o decyzji UOKiK na stronie internetowej Vivus Finance oraz w jednym wydaniu papierowym i wydaniu internetowym trzech dzienników ogólnopolskich o nakładzie co najmniej 100 tys. egz.

Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorca może odwołać się do sądu, podano także.

UOKiK przypomniał, że podstawowym celem decyzji jest eliminowanie z rynku niezgodnych z prawem praktyk. W ciągu nadchodzących miesięcy Urząd zbada, czy przedsiębiorcy z branży finansowej stosują w reklamach bezprawne praktyki tożsame z opisanymi w niniejszej decyzji.

Vivus Finance to instytucja pozabankowa zajmująca się udzielaniem pożyczek. Należy do grupy 4finance Group, która udziela krótkoterminowych pożyczek przez internet w 15 krajach (oprócz Polski m.in. w Danii, Szwecji, Hiszpanii i Rosji). Na polskim rynku marka Vivus jest obecna od lipca 2012 r.