Lada moment ruszą programy wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to gwarancje uzupełniające lub zastępujące gwarancje de minimis.
Dzięki COSME można zaciągać kredyty obrotowe i inwestycyjne. Celem programu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, szerzenie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Do programu trafiło 2,3 mld euro, z czego co najmniej 1,4 mld euro ma zostać przeznaczone na instrumenty finansowe. Na razie gwarancje BGK pozwolą uruchomić akcję kredytową wysokości 1 mld zł dla ok. 5 tys. mikro-, małych i średnich firm.
COSME jest w pewnym sensie kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007–2013, ale jednocześnie różni się od niego. CIP miał nie tylko sprzyjać konkurencyjności MSP przez wsparcie działalności, ale także wspierać działalność innowacyjną. Teraz prace naukowo-badawcze finansowane są z programu Horyzont 2020, który poniekąd jest uzupełnieniem programu COSME.
Nie tylko dla doświadczonych
Wsparcie działalności i rozwoju MSP w ramach COSME jest możliwe na dwa sposoby: poprzez instrumenty gwarancyjne dostępne w bankach, firmach leasingowych i funduszach poręczeniowych oraz inwestycje kapitałowe.
Dzięki gwarancjom instytucje finansowe mogą zaproponować przedsiębiorcom atrakcyjniejsze, bo tańsze finansowanie przy dłuższym okresie spłaty, łagodniejsze warunki dotyczące zabezpieczeń i wkładu własnego. Oznacza to, że o dofinansowanie mogą starać się firmy, które bez pomocy unijnej nie spełniałyby wymogów banków i firm leasingowych.
Oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach programu COSME jest uruchamiana od grudnia 2015 r. W jego ramach małym i średnim przedsiębiorstwom oferowane będą preferencyjne kredyty o wartości od 100 do 600 tys. zł przez 11 banków: Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, Pekao, BOŚ, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO, SGB-Bank oraz Idea Bank.
Ten ostatni bierze udział w COSME bez pośrednictwa BGK – w ramach samodzielnego aplikowania po środki unijne. Oferuje kredyty inwestycyjne do wysokości 600 tys. zł dla nowo powstałych firm, które działają nie dłużej niż 18 miesięcy i nie mają pozytywnej historii kredytowej.
Łączny limit gwarancji udzielonych za pośrednictwem BGK wynosi 800 mln zł. Pozwoli to uruchomić akcję kredytową wysokości 1 mld zł. Zgodnie z założeniami programu COSME gwarancje będą zabezpieczać spłatę 80 proc. pożyczonych środków, maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla inwestycyjnego. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, stosunkowo atrakcyjna prowizja za udzielenie gwarancji – 1 proc. w skali roku – oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmą w momencie składania wniosku kredytowego. Program może być też alternatywą dla przedsiębiorców, którzy już wyczerpali limit gwarancji de minimis lub nie mogli z niej skorzystać ze względu na listę wykluczeń sektorowych.
Pożyczka czy leasing
Z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę w sprawie przystąpienia do unijnego programu COSME podpisał również Raiffeisen-Leasing Polska. Firma podkreśla, że dzięki temu będzie mogła zaoferować więcej produktów na atrakcyjnych warunkach. Raiffeisen-Leasing być może utworzy portfel pokryty gwarancją do maksymalnej wysokości 520 mln zł. Ma na to dwa lata. Program ruszy w maju.
W ofercie Raiffeisen-Leasing znajdą się także pożyczki zarówno w euro, jak i złotych. Pożyczyć będzie można od 25 tys. do 150 tys. euro. Każdy przedsiębiorca będzie mógł leasingiem lub pożyczką sfinansować auto dostawcze, sprzęt IT, linię produkcyjną lub maszyny potrzebne do rozwoju firmy. Dzięki gwarancjom wszystkie oferty będą miały wydłużony okres spłaty i niższe wymogi dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego. Wyłączenie z oferty samochodów osobowych i nieruchomości może być dla niektórych przedsiębiorców utrudnieniem, ale bez motocykli, quadów, jachtów, samolotów i helikopterów małe i średnie firmy na pewno sobie poradzą.
Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach COSME oferuje również finansowanie udziałowe funduszom venture capital i funduszom specjalizującym się w finansowaniu ekspansji poprzez mezzanine. To również zwiększa dostępność finansowania, mimo braku zdolności kredytowej przedsiębiorcy, i jednocześnie obniża koszty. Umożliwia też spłatę kapitału dopiero na koniec okresu umowy, co często dla przedsiębiorców ma duże znaczenie.