Kraje, które zgromadziły największe rezerwy walutowe, dziś muszą je wydawać, by uchronić się przed kłopotami. Najpoważniejsze z nich to niskie ceny surowców i spadający eksport
Połowa z trzydziestki posiadaczy największych rezerw walutowych zanotowała w 2015 r. ich wzrost w przeliczeniu na dolary. Mimo to w całej trzydziestce nastąpił spadek przekraczający 600 mld dol. 29 państw i strefa euro (poszczególni jej członkowie mają też własne zasoby rezerw, ale nie mieszczą się wśród ich największych właścicieli) miały w końcu 2015 r. 10 bln dolarów rezerw. Wśród liderów znajduje się także Polska. Na wszystkie pozostałe kraje przypadło niecałe 1,3 bln dol.
Rezerwy walutowe mają znaczenie. Dzięki nim poszczególne kraje mogą bronić się przed utratą wartości swoich walut. Rezerwy są zwykle największym składnikiem bilansu banku centralnego. Stanowią podstawę do kreacji własnego pieniądza. W skrócie: im rezerwy większe, tym większe powinno być zaufanie do waluty danego kraju.