Bezrobocie w Unii Europejskiej w listopadzie ubiegłego roku wyniosło 9,1 procent, a w strefie euro - 10,5 procent. W obu przypadkach odnotowano spadek w porównaniu poprzednimi miesiącami. Najnowsze dane podał dziś europejski urząd statystyczny Eurostat.

W listopadzie pracy nie miało ponad 22 miliony obywateli Unii, z czego prawie 17 milionów w krajach strefy euro. Jak informuje Eurostat, poziom bezrobocia we Wspólnocie był najniższy od lipca 2009 roku. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 20 procent, co oznacza, że problem ten dotyczył ponad 4,5 miliona osób poniżej 25. roku życia. Kraje, które najlepiej wypadły pod względem zatrudnienia, to Niemcy, Czechy i Malta. Najwięcej osób bez pracy było w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bezrobocie wyniosło 21,4 procent.

Jeśli chodzi o Polskę, to - według Eurostatu - bezrobocie w naszym kraju wyniosło 7,2 procent. Z kolei z danych Głównego Urzędu Statystycznego, który stosuje inną metodologię, wynika, że w listopadzie bez pracy było 9,6 procent Polaków.