W listopadzie Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku.

Banki do 30 listopada wpłaciły 2 mld zł przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku.

BFG podawała wcześniej, że wypłaty środków gwarantowanych deponentom banku będą dokonywane za pośrednictwem BZ WBK w okresie do 29 stycznia 2016 r.