Rosja od 1 stycznia 2016 roku wprowadza zakaz importu wieprzowiny z Ukrainy, Rosyjska służba nadzoru wterynaryjnego i fitosanitarnego Rossielchozdzor twierdzi, że jest to wynik pogorszenia sytuacji na Ukrainie z zachorowalnością zwierząt na Afrykański Pomór Świń.

Rossilechoznadzor poinformował, że ograniczenia w imporcie dotyczą żywych świń i ich materiału genetycznego, mięsa świń i dzików, wyrobów ze skóry, gotowej produkcji mięsnej oraz pasz i dodatków żywnościowych dla świń. Rossielchoznadzor oświadczył, że już poinformował o swojej decyzji Państwową Służbę Weterynaryjną i Fitosanitarną Ukrainy.

Wcześniej Rosja zapowiedziała, że od 1 stycznia wprowadza cło na ukraińskie towary oraz embargo na produkty żywnościowe. To efekt wejścia od nowego roku w życie handlowej części umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą i UE oraz przyłączenia się na Kijowa do zachodnich sankcji wobec Rosji.