Tym samym został zakończony spór zbiorowy pomiędzy pracodawcą a związkami działającymi w PGNiG SA.

Jak czytamy w komunikacie spółki, "podpisane porozumienie jest dowodem na wzajemne uszanowanie stanowisk obu Stron oraz uwzględnia interesy pracowników i możliwości finansowe Pracodawcy."