"Podatek bankowy znacząco osłabi zdolność udzielania kredytów" - powiedział Kopyrski podczas debaty na Corporate Banking Congress. Dodał, że planowana restrukturyzacja kredytów frankowych stanowi kolejny czynnik ryzyka.

„To przełoży się na możliwość przyznawania kredytów. Na podstawie naszych symulacji widać, że kilka banków może stracić zdolność do udzielania kredytów w 2016" - uważa Kopyrski. W zeszły czwartek PiS złożył projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Nowy podatek ma objąć m.in. banki, zakłady ubezpieczeń oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podatkiem nie będzie objęty BGK. Szacowane wpływy z podatku od instytucji finansowych w 2016 roku wyniosą 6,5-7 mld zł. Podatek nie będzie stanowił dla płatników kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z projektem podatek będzie rozliczany miesięcznie, a stawka podatku za każdy miesiąc będzie wynosić:

- 0,0325 proc. podstawy opodatkowania dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- 0,05 proc. podstawy opodatkowania dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Podatek ma zacząć obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku.