„To przełoży się na możliwość przyznawania kredytów. Na podstawie naszych symulacji widać, że kilka banków może stracić zdolność do udzielania kredytów w 2016" - uważa Kopyrski. W zeszły czwartek PiS złożył projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Nowy podatek ma objąć m.in. banki, zakłady ubezpieczeń oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podatkiem nie będzie objęty BGK. Szacowane wpływy z podatku od instytucji finansowych w 2016 roku wyniosą 6,5-7 mld zł. Podatek nie będzie stanowił dla płatników kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z projektem podatek będzie rozliczany miesięcznie, a stawka podatku za każdy miesiąc będzie wynosić:

- 0,0325 proc. podstawy opodatkowania dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- 0,05 proc. podstawy opodatkowania dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Podatek ma zacząć obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku.