W kolejnym roku będzie to 20.565 mln zł. Jak oszacował resort pracy, w ciągu 10 lat wydatki sektora mają wynieść 220.329 mln zł.

Jednocześnie resort rodziny i pracy oszacował dochody, jakie przyniesie realizacja ustawy. Łącznie w ciągu 10 lat mają one wynieść 42.522 mln zł. Saldo funkcjonowania ustawy w ciągu 10 lat to -179.981 mln zł.