Jednocześnie resort rodziny i pracy oszacował dochody, jakie przyniesie realizacja ustawy. Łącznie w ciągu 10 lat mają one wynieść 42.522 mln zł. Saldo funkcjonowania ustawy w ciągu 10 lat to -179.981 mln zł.