W najbliższy piątek rada nadzorcza PKO BP zajmie się nową strategią, która ma zostać przedstawiona na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 26 kwietnia. Według informacji GP, poza nowymi wskaźnikami finansowymi, które będą stanowić szacunkowe prognozy banku, nowa strategia będzie się skupiać głównie na wykorzystaniu lokalnych możliwości PKO BP. Głównie chodzi o te segmenty, gdzie bank w Polsce nie jest najsilniejszy – czyli pożyczki konsumenckie i sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych. – Bank musi wykorzystać szansę, jaką daje mu ogromna liczba klientów, którzy korzystają także z usług innych banków. W tym celu musi wzmocnić siły sprzedażowe i marketingowe – mówi GP osoba związana z bankiem. – Jednym w priorytetów w nowej strategii będzie silniejszy wzrost w wysokodochodowym segmencie consumer finance – dodaje. PKO BP ma kilka milionów klientów, w tym aż 2,1 mln rachunków z dostępem do internetu. Bank ma jedną z największych w Polsce sieci placówek (prawie 1,3 tys. oddziałów i ponad 2,6 tys. agencji). Jego potencjał jest jednak nadal niewykorzystywany, uważają analitycy. Zwłaszcza że bank, który pozostaje pod kontrolą państwa, od miesięcy nie ma prezesa. Zdaniem analityków celem PKO BP musi być zachowanie pozycji numer jeden na rynku, po tym jak w wyniku zbliżającej się fuzji Pekao i Banku BPH tę lokatę utraci. – Wołałbym, żeby zarząd PKO BP skoncentrował się na wykorzystaniu efektu skali. Bank powinien zwiększać efektywność m.in. poprzez poprawę systemu IT. Kluczowe jest wzmocnienie sprzedaży, szkolenia pracowników. Swoje miejsce powinno mieć też wzmacnianie pozycji na Ukrainie, gdzie PKO BP ma swój bank – mówi Dariusz Górski, szef zespołu analiz Deutsche Bank Securities. Analitycy zastanawiają się, czy bank będzie chciał rozbudować grupę np. o spółkę ubezpieczeniową, jak to zrobił BRE Bank. Nasi rozmówcy z PKO BP mówią, że tak szczegółowych planów nie ma. – PKO musi też nauczyć klientów korzystania z nowoczesnych form oszczędzania i zwiększyć sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych. Choć obecny okres nie jest najlepszy na taką działalność, bo giełda jest wysoko i klienci mogą stracić na ewentualnej korekcie – mówi Marcin Materna, DM Millennium. Nową strategię przygotowuje zarząd, który pracuje w niepełnym, bo czteroosobowym składzie, (w tym wiceprezes Adam Skowroński pełni funkcję czasowo) i bez prezesa, którego nie zdołano wybrać mimo rozpisania trzech konkursów. Obecnie bank działa na podstawie przyjętej dwa lata temu czteroletniej strategii autorstwa poprzedniego prezesa Andrzeja Podsiadło. Zakładała ona m.in. 20-procentowy zwrot na kapitale oraz ekspansję w Europie Środkowo-Wchodniej. Doradcą przy opracowaniu nowej strategii jest Boston Consulting Group.
SZERSZA PERSPEKTYWA – RYNEK Według informacji GP, należący do PKO BP bank internetowy Inteligo zostanie kolejnym komórkowym operatorem wirtualnym. Ma działać na zasadach wirtualnego operatora (MVNO), wykorzystującego sieć Polkomtelu, właściciela marki Plus. Działa już strona internetowa, która zapowiada wejście nowego operatora: www.nowyoperatorkomorkowy.pl. Znajdujący się tam zegar odlicza godziny do premiery operatora. Start zapowiadany jest na czwartek.