Komisja Europejska nie przewiduje wydłużenia okresu wydawania unijnych funduszy przez kraje członkowskie. O takie rozwiązanie zabiega między innymi Polska. Bruksela podkreśla jednak, że pieniądze z budżetu na lata 2007-2013 muszą być wykorzystane w określonym terminie.

Pieniądze z poprzedniego budżetu Wspólnoty powinny zostać rozdysponowane do końca tego roku. Niektóre kraje Unii - w tym Polska - chcą przekonać Komisję Europejską, aby wydłużyć ten okres o kilka miesięcy. Według rzecznika Komisji Jakuba Adamowicza, Bruksela nie przewiduje jednak takiego rozwiązania. Wskazał on, że niektóre kraje już wnioskowały o takie przedłużenie, ale ich prośby zostały odrzucone. Bruksela tłumaczy, że kieruje się uzgodnieniami ze szczytu Wspólnoty z grudnia ubiegłego roku. Na ich podstawie "pracuje na rzecz pomyślnego wprowadzenia w życie programów na lata 2007-2013 w ramach obecnych terminów".

Polsce z poprzedniego budżetu Wspólnoty pozostało do rozdysponowania ponad 9 miliardów euro.