Ponad 20 proc. klientów w krajach Europy Zachodniej jest gotowych zapłacićáwięcej za produkt ekologiczny. Rosnący "popyt na ekologię"ázmienia myślenie o niej także w polskich firmach - oceniająáorganizatorzy konkursu "Firma Bliska Środowisku".

Do końca października trwa nabór firm, chcących wziąć udział w trzeciej edycji tego konkursu, organizowanego przez działające w Katowicach Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE). Równolegle trwa organizowany po raz pierwszy konkurs dla proekologicznych gmin.

Według organizatorów konkursu, na to, czy kupowany produkt jest ekologiczny, zwraca uwagę połowa klientów w krajach rozwiniętych; także w Polsce. 20 proc. zgadza się więcej płacić za towar, mając gwarancję, że powstaje on w sposób przyjazny dla środowiska.

"W tej grupie największy odsetek stanowią osoby młode i wykształcone. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w Polsce ta grupa stale rośnie, to możemy sobie uświadomić z jakim potencjałem rynkowym mamy do czynienia" - ocenił szef kapituły konkursowej, prof. Andrzej Chodyński z Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

O tym, że ten trend dostrzegają również polskie firmy, świadczą wyniki audytów przeprowadzonych w ramach dwóch pierwszych edycji konkursu. Okazuje się, że coraz więcej rodzimych przedsiębiorstw konkuruje na zachodnim rynku właśnie za pomocą strategii ekologicznych.

W ramach konkursu eksperci EFOE, którzy badają ekologiczne kompetencje polskich firm, oceniają m.in. zgodność ich działań z polskim i europejskim prawem środowiskowym, innowacyjność proekologiczną i skuteczność stosowanej strategii opartej o ekologiczne kryteria. Audyty odbędą się w styczniu, a konkursowa gala 19 lutego przyszłego roku.

"Poprzednie edycje konkursu pokazały, że polskie firmy kładą coraz większy nacisk na budowanie świadomości ekologicznej wśród swoich klientów. Strategie oparte na zaszczepianie klientom ekologicznych wzorców są na polskim rynku zjawiskiem zupełnie nowym" - uważa prezes EFOE, Marek Jabłoński.

W tym roku audytorzy po raz pierwszy pod kątem ekologii sprawdzą również gminy, w ramach konkursu "Gmina Bliska Środowisku". Dla samorządów proekologiczne podejście nie przekłada się - jak w przypadku firm - na konkurencyjność, ale, jak przekonują organizatorzy konkursu, jest równie ważne.

"Jak ważna jest ekologia przekonują najnowsze badania przyczyn rozwoju miast, przeprowadzone przez amerykańskie ośrodki badawcze. Okazuje się, że jednym z najczęściej wymienianych warunków osiedlenia się w danym miejscu, wskazywanych przez najbardziej wykształconą i kreatywną grupę społeczeństwa, jest czystość środowiska naturalnego" - uważa prof. Chodyński.

Według niego, właśnie w takich rejonach najczęściej lokuje się przemysł wysokich technologii. Udowadnia to w swoich pracach m.in. tegoroczny noblista w dziedzinie ekonomii, Paul Krugman.

Szef kapituły konkursu ocenia, że miasto, które nie zwraca uwagi na ekologię samo sobie blokuje możliwość rozwoju.

Stowarzyszenie Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej stawia sobie za cel promocję proekologicznych strategii opartych oázasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Propaguje te idee w firmach, samorządach i szkołach m.in. poprzez organizowanie konkursów.