Przedsięwzięcie łączy potencjał naukowo-badawczy Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej oraz kadry naukowej Politechniki Warszawskiej. Centrum będzie ośrodkiem projektowania, testowania i opracowywania nowych technologii napraw dla wszelkich typów turbin gazowych.
Instytut Lotnictwa, na bazie którego powstaje CTG, od wielu lat uczestniczy w projektowaniu, analizach i eksploatacji różnych turbin gazowych, zarówno lotniczych, jak i energetycznych.

– Centrum Turbin Gazowych jest pewnym uzupełnieniem obecnego parku maszynowego i laboratoryjnego Instytutu Lotnictwa, które wpisuje się w zagadnienia lotnictwa i energetyki. – mówi dyrektor Centrum, Rafał Kajka.

Warszawskie centrum pozwoli inżynierom nie tylko projektować trójwymiarowe modele na ekranach monitorów, ale także zobaczyć swoją koncepcję na żywo, szybko zbudować fragmenty prototypów czy trójwymiarowe bryły w uproszczonej skali i spasować elementy przy pomocy prostych narzędzi i materiałów (takich jak drewno, pianka, gąbka, taśma klejąca). Podejście takie umożliwi szybką identyfikację rzeczywistych interakcji występujących w projektowanym, wirtualnym modelu 3D.

– CTG jest pokazaniem nieco innej strony badawczej, nieco innego podejścia do testów. Z jednej strony budujemy komorę próżniową z napędem, gdzie będzie przeprowadzany test urwania łopaty – jedno z kluczowych badań przy projektowaniu silników lotniczych. Z drugiej strony rozwiniemy obszar napraw. Instytut Lotnictwa przez wiele lat projektował i budował nowe prototypy. Natomiast w tym centrum próbujemy pójść krok dalej. Wchodzimy w fazę eksploatacji części, gdzie udostępniamy firmom technologię napraw, by usprawnić i skrócić czas serwisu turbin obniżając tym samym koszty wyłączeń i koszty przeprowadzenia napraw. – tłumaczy dyrektor Kajka.

Centrum Turbin Gazowych - budowa

Centrum Turbin Gazowych - budowa

źródło: Materiały Prasowe

Inżynierowie będą mieli okazję testować swoje rozwiązania dotyczące turbin gazowych o mocy od 0,5 do nawet 250 megawatów (MW). Dla porównania nowoczesna elektrociepłownia dla niemal 200-tysięcznej Bielsko-Białej i okolic ma moc elektryczną "zaledwie" 50 MW. Tak pomyślanych laboratoriów jak to warszawskie właściwie w Europie nie ma.

– Ta placówka powinna zaistnieć na mapie świata, jako kompleksowe centrum, w którym klient zlecając pracę może uzyskać gotowy kompleksowy wynik. – ocenia Rafał Kajka.
W ramach projektu powstaną tunele aerodynamiczne stworzone na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W tunelu będzie możliwe np. obniżenie temperatury powietrza w przestrzeni testowej. Z kolei warszawski WAT zbuduje systemy symulacyjne sterowania silników turbinowych oraz hamownie do małych silników turbinowych, które będą mogły kompleksowo przebadać pełne spektrum pracy silników turbinowych.

Zaletą CTG będzie m.in. dostęp do bazy laboratoriów materiałowych i wytrzymałościowych, tuneli aerodynamicznych oraz do dobrych automatyków i programistów, którzy są w stanie przeprowadzić modyfikację urządzeń badawczych na potrzeby konkretnego testu. Do testowania turbin lotniczych centrum będzie w stanie wspierać inżynierów nowoczesnym laboratorium wyposażonym w komorę próżniową oraz napęd 6 megawatów, który umożliwi przeprowadzanie testów urwania łopaty na silniku turbinowym oraz zachowania pracującego silnika w przypadku zassania obiektu obcego, np. ptaka.

– Są to testy, które są przeprowadzane przy każdym nowym silniku. Na poziomie światowym tego typu laboratoriów jest niewiele. Są to ośrodki wysoko wyspecjalizowane. W związku z tym dostęp do nich jest bardzo trudny i często ograniczony. W instytucie posiadamy dostateczne kompetencje, żeby zająć się tym tematem, zarówno od strony inżynierskiej, jak i od strony testowej. – tłumaczy Rafał Kajka.

– Rynek jest szeroki, wiele instytucji jest zainteresowanych tego typu badaniami. – dodaje.

***

DOTACJE NA INNOWACJE

Centrum Turbin Gazowych to inwestycja realizowana w ramach projektu „Modernizacja i budowa infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie na stronie gtcenter.pl>>>