Niezbędnik przedsiębiorcy na listopad 2016
Koniec bankowej egzekucji
9 października Sejm znowelizował prawo bankowe i zlikwidował instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Brak możliwości wystawiania BTE spowoduje konieczność prowadzenia przez banki egzekucji w postępowaniu sądowym.
Więcej: www.sejm.gov.pl
Niższe koszty pożyczek
11 października weszła w życie tzw. ustawa antylichwiarska. Ma ona wyeliminować nieuczciwe praktyki firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być teraz wyższe od całkowitej kwoty kredytu.
Więcej: www.rcl.gov.pl
Kontrole akwizytorów
16 października UOKiK przypomniał, że monitoruje na bieżąco przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą akwizycyjną. Najczęściej powtarzającą się nielegalną praktyką jest ukrywanie handlowego celu działań (np. zapraszanie do udziału w poczęstunkach bez podawania informacji, że na spotkaniu będzie prowadzona sprzedaż np. naczyń).
Więcej: www.uokik.gov.pl
Kary za nielegalne automaty do gier
21 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu jednocześnie sankcji administracyjnej (kara pieniężna) i sankcji karnej (grzywna) za ten sam czyn polegający na urządzaniu gry bez koncesji na automatach poza kasynem gry (sygn. akt P 32/12).
Więcej firmowych danych w internecie
26 października prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja ma przede wszystkim uprościć procedury związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w CEIDG. Przewiduje też poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie, np. o numery telefonów kontaktowych. Przedsiębiorca będzie sam decydował, czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy tylko dla administracji publicznej.
Więcej: www.prezydent.pl
Polska przystąpiła do DesignView
Z dniem 26 października Urząd Patentowy RP rozpoczął udostępnianie danych o zarejestrowanych wzorach przemysłowych w wyszukiwarce DesignView. Baza ta została zatem wzbogacona o ok. 28 tys. zarejestrowanych w Polsce wzorów przemysłowych. Daje to dostęp do kluczowych informacji o niemal 8,8 mln wzorów zarejestrowanych w 38 krajach (www.tmdn.org).
Więcej: www.uprp.pl
Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej
26 października w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie, które przewiduje liczne ułatwienia dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Regulacja wprowadza m.in. możliwość przekroczenia wielkości takiej sprzedaży przez podmiot w danym tygodniu czy też pozwala na sprzedaż jaj z gospodarstwa. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
Do 40 tys. zł pożyczki na kobiecy biznes
28 października Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomniała, że kobiety zamierzające podjąć lub wykonujące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o jednorazową pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Wsparcie wynosi od 20 do 40 tys. zł, a jego oprocentowane to 2 proc. w skali roku.
Więcej: www.parp.gov.pl
Nowe gwarancje kredytowe dla MSP
29 października Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych w wysokości do 800 mln zł dla polskich przedsiębiorstw z sektora MSP. Nowy program gwarancyjny pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł dla ok. 5 tys. mikro, małych i średnich firm.
Więcej: www.mf.gov.pl