Grupa PZU jest największym ubezpieczycielem na polskim rynku z udziałem na poziomie 31,5 proc. Misją firmy jest zapewnianie klientom spokoju i poczucia bezpieczeństwa, a istotnym środkiem do osiągnięcia celu są działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

PZU, będąc odpowiedzialną społecznie instytucją finansową, uwzględnia w swej działalności biznesowej szeroki zakres problemów etycznych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska. Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index oraz w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS. Od 5 lat PZU, wciąż jako jedyna firma z branży ubezpieczeniowej w Polsce, raportuje dane pozafinansowe.

Na cele społeczne Grupa PZU przeznacza rocznie ponad kilkadziesiąt mln zł, dzieląc się w ten sposób sukcesem i jednocześnie wzmacniając biznes, budując reputację i kapitał społeczny.

Najnowszy Raport odpowiedzialności społecznej PZU za lata 2013-2014 został przygotowany wg międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative, w jego najnowszej wersji. Dane w nim zawarte zostały zweryfikowane przez niezależną firmę audytującą.

- W PZU kwestie pozafinansowe jak etyka, sprawy pracownicze czy jakości obsługi klienta są integralną częścią Strategii 3.0. Raport odpowiedzialnego biznesu pozwala nam komunikować postępy w przejrzysty sposób. Pokazuje nie tylko nasze podejście, ale konkretne wyniki - mówi Joanna Gorczyca, lider procesu raportowania w PZU.

Społeczną odpowiedzialność PZU realizujemy na wielu obszarach i bardzo wysokim poziomie od wielu lat. Dowodem tego są bardzo dobre wyniki oceny w ramach projektu ESG oraz notowanie w gronie najbardziej odpowiedzialnych spółek Respekt Index.

- Na szczególną uwagę zasługują kampanie prewencyjne – projekty, które są świetnie wkomponowane w strategiczne cele Spółki, pozwalające na wysoki „zwrot” z inwestycji w społeczną odpowiedzialność poprzez obniżenie szkodowości, a zatem poprawienie wyniku finansowego. Natomiast mnie osobiście najbardziej imponują zakrojone z rozmachem działania, które zmieniają tryb życia Polaków poprzez promocję sportu, ale rozumianą inaczej – nie jako sponsoring największych gwiazd, tylko zachęcanie do masowej aktywności – mówi dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

PZU prowadzi działania pod hasłem „Wspieramy to, co ważne” o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Są to projekty dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji i kultury. – Odnoszą się przede wszystkim do odpowiedzialności, jaka spoczywa na jednym z największych polskich pracodawców i przedsiębiorstw finansowo-ubezpieczeniowych – mówi Michał Witkowski, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej PZU.

  • 64 proc. Polaków zetknęło się z kampanią „Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym”
  • 8 665,9 km zostało wybieganych na 16 imprezach sportowych PZU
  • Fundacja PZU sfinansowała remont cadillaca, który przypłynął z USA dla Józefa Piłsudskiego w 1935 roku
  • 21 500 potrzebującym pomogli wolontariusze PZU
  • 30 gmin w całej Polsce zostało wyposażonych w instalacje do ćwiczeń
  • Do końca 2016 roku powstanie ponad 100 PZU Tras Zdrowia
  • PZU jest mecenasem Teatru Kamienica i sponsorem imprez kulturalnych organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

.videowrapper { float: none; clear: both; width: 100%; position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; margin-bottom:20px; } .videowrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Fundacja PZU jest strategicznym partnerem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 2012 roku. - Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii otrzymaliśmy wsparcie prawdziwie partnerskie. W pracownikach Fundacji PZU spotkaliśmy ludzi naprawdę zainteresowanych naszymi działaniami, rozumiejących ich sens i znaczenie. Łączy nas wspólne przekonanie, że mądrze wspierając najzdolniejszych, wspieramy całe społeczeństwo – mówi Maria Mach, dyrektor biura, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

- W latach 2013-2014 Fundacja PZU przeprowadziła kilka ważnych inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim – przede wszystkim wielokrotnie nagradzaną kampanię społeczną „Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym”. Zostaliśmy także docenieni za nasze działania wspierające polską edukację – Fundacja PZU otrzymała wyróżnienie w konkursie Popularyzator Nauki 2014. Jako jedna z czterech polskich fundacji dołączyliśmy także do grona European Foundation Centre w Brukseli – instytucji zrzeszającej najbardziej aktywne organizacje pozarządowe w Europie – podsumowuje Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes zarządu PZU.

Partnerem działu CSR jest PZU.